Kategori arşivi: Marka

Ürün, Marka, Pazarlama Ne İş Yapıyorsun?

Ürün, marka, pazarlama hatta satış birbiri ile yakın temasta olan iş alanlarıdır. Benzerlik gösterdiği yanlarla birlikte elbette ki farklılıkları da vardır. O minicik farklar bazen göz ardı edilebilir fakat işin detayına girildiğinde bir çok şeyi aynı anda yapabilme, gün içinde bir çok işe yetişmek de iş içinde birden karmaşayı ortaya çıkarabilir. Kaçırdığımız ufacık bir nokta bizi ileriye götürebilecekken çalışmamızı geriye itebilir. Elbette ki şirketlerin bu departmanları kurabilme bütçesini de göz ardı etmemek gerekir. Biz yine de gelin bu departman müdürleri ne iş yapar onlara göz atalım.

Ürün, Marka, Pazarlama Yönetimleri Arasındaki Farklar

Marka Müdürü

Bir şirketin içinde şirketin sahip olduğu farklı birçok ürünü olabilir, ancak kendilerini bir marka haline getiren birkaç başarılı ürünü vardır. Piyasada birçok müşteri bu başarılı ürünleri bilir ve direk onlara gider çünkü ürünün verdiği ihtiyaçtan eminlerdir. İşte bu markaların kalitesinin halkın isteğine göre algıda kalmasını sağlamak için bir marka müdürü ile çalışılır. Bir marka müdürü, üretim, tedarik ve pazarlamanın her yönü ile ürününün satılması için perakendeciler dahil her alandaki ekip ile iletişim halinde olmalı ve iyi ilişki kurmalıdır. Marka Yöneticisi bir şirketin ürün veya hizmetlerinin tüketicileri tarafından algılanan imajdan sorumlu bir kişidir.

 • Marka bilinirliği için stratejileri belirler, tüketiciler üzerinden marka imajını değerlendirir. Satış ve pazarlama stratejileri geliştirir, Marka için verilecek olan/verilmiş reklamların kontrolünü inceler.

Ürün Müdürü

Bir ürün yöneticisi ürünlerin satışını artırmak için stratejiler tasarlar. Ürün lansmanı ve ürün geliştirmeden sorumludur. Bir ürünü yaygınlaştırmak için yeniden paketleme yapabilir. Pazarlama ve reklam ekipleri ile ürün satışlarını iyileştirme için iş birliği yapar. Marka yöneticisi, bir marka adı altında ürünün satışlarını sürdürmek ve geliştirmek için markanın konumu ve imajı üzerine ilgilenirken ürün yöneticisi, satışları artırmak için pazarlama teknikleri üzerine çalışır.

 • Bir marka müdürü genelde tüketici ürünleri ile ilişkili iken (B2C) bir ürün müdürü B2B müşterileri için çalışır. Bir marka müdürü, perakendecilerin markasına öncelik vermesi ister bunun için yakın iş birliği içerisinde çalışır. Bir ürün yöneticisi ise ürün satışlarını iyileştirmek için pazar içinde *agresif pazarlama teknikleri kullanır.

* (piyasada aynı sepmentteki rakibinin zayıf yönlerini saptamak ve yeniden bir strateji geliştirmek)

Pazarlama Müdürü

Bir ürün veya hizmeti sunmak ve potansiyel müşterilere ulaşma görevini almıştır.

 • Demografik verilerden müşterilere ulaşır, Hedeflere ulaşmak için satış departmanıyla iletişim kurar, Hizmet ve ürün talebi ile ilgili pazar araştırması ve raporlama yapar. Müşterilerin ürün veya hizmetin değerini anlamasını sağlar.

Marka Müdürü ve Pazarlama Müdürü her ikisi de görev tanımları farklı olsa da müşteri ve kurum imajını geliştirmek ve tanıtmak için çalışırken aslında marka tarafında yoğunlukla imaj, algı üzerine odaklanılmıştır. Pazarlama tarafında ise satışları artırmak için potansiyel müşterilere ulaşma görevi vardır. Bir fikir üzerine hareket eder. sonrasında bunu da müşteri ile birebir görüşen satış müdürü ve ekipleri ile iş birliği içinde yürütmeye çalışır. Marka ve Pazarlama, üretimden çok önce başlarken, ürün ve satış, üretim sırasında, satış öncesinde satış anı ve hatta satış sonrasında da devam eden süreçlere yönelik çalışır.

BİR MARKANIN FARKINDA OLMAK

Bir markanın sahip olduğu olumlu ya da olumsuz kaydedilen tüm bilgiler tüketiciler tarafından bilinmeye başlandığında bir marka farkındalığı ortaya çıkar. Farkındalık, tüketicinin marka hakkında kendi zihninde yarattığı etkidir. Tüketiciler, hafızasında birçok markayı diğer markalarla karşılaştırır. Bu noktada elde edilen tüm veriler marka farkındalığını oluşturarak tüketicinin satın alma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.

Keller’e göre marka farkındalığı üç avantaj sağlar. 

Sırasıyla; düşünme, göz önüne alma ve seçim avantajları tüketicinin satın alma esnasında farkındalık sürecine etki eder. Farkındalık Piramidi olarak da ifade edilen bu süreç 4 farklı kademede oluşmaktadır. 

David AAKER Güçlü Markalar Yaratmak isimli kitabında bu farkındalık piramidini en alttan yukarıya doğru şu şekilde açıklar. Marka tanınmışlığı, marka çağrışımı, akla ilk gelen marka olmak ve marka ismi hakimiyetidir.

· Marka tanınmışlığı; markaya karşı aşina olan bakış açısına vurgu yapar. Bir markaya aşina olan tüketici, zihninde o marka hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmuş demektir. Bu tanınmışlık ilgi duyulan bir markayı diğer markalardan ayırmaya yeter. 

· Marka çağrışımı: bir markanın hatırlanabilmesi için ait olduğu sektördeki sınıflandırma düşünülerek direk tüketicinin aklına gelmesidir. Bu durumda, tüketici ürünü seçmek için kafa yormaz. Marka gruplarına ait akla gelen birkaç ismi bir arada gördüğünde, biri çağrışım düzeyini korur.

· Akla ilk gelen marka olmak: bu seviyede marka tutkunu olan tüketiciler markanın farkındadır. İşletmelerinde istedikleri budur. İlgili ürün kategorisi içinde ilk akla gelen marka olmak en çok farkında olunan marka anlamını taşır.  

· Marka ismi hakimiyeti: en üst farkındalık seviyesidir. Tüketicilere bir grup sınıflandırması içinde yer alan marka ismi sorulduğunda büyük çoğunluğun sadece tek bir markayı dile getirdikleri seviyedir. Marka farkındalığı, markalama adımı içerisindeki pazarlama çalışmalarında temel bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Marka Farkındalığını Oluşturan Unsurlar:

En belirleyici faktör reklam ve pazarlama faaliyetleri olarak akla gelir. Reklam faaliyetleri markayı teşhir ederek marka farkındalığını artırır. Tüketicide alım oranını arttırır ancak bir reklam çalışması tek başına bunu karşılayamaz. Marka farkındalığı için markanın yaşı ve tarihi bile önemli rol oynamaktadır. Marka tarihi tüketiciler de belli bir marka bilinirliliğinin oluşturulmasını sağlaması için önemlidir. Ayrıca pazarlama ve reklam çalışmaları içinde marka farkındalığını arttıran bir diğer unsur dağıtımdır. Satış yerlerinde markayı hatırlatma için tekrarlanan marka çalışmaları, fiyat ve promosyonlar kişiye ilgili markayla ilgili farkındalık sağlar.

2000’li yıllarla gelişen ve günlük yaşamımızda önemli bir yer kaplayan dijital kanalların yoğunluğu tüketicinin istediği markaya direk ulaşmasını mümkün hale getirmiştir. Rekabetin yoğun olduğu bu dünyada tüketiciye bir markayı sevdirmek ve tercih edilebilir olmak sosyal medya kanalları aracılığıyla daha çok çalışmayı gerektirir. Dijital mecralarda da marka farkındalığının oluşturulması, rakiplere karşı üstünlük sağlama, tüketicinin ilgisini çekme bu nedenle önemlidir. 

Marka farkındalığı, marka için hatırlanma başarısı içerir.  İşte bu nokta da markanın nasıl tanındığı ve markanın hatırlanabilmesini sağlayan imaj çalışmaları da önem kazanmaktadır. 

Marka İmajı Marka Farkındalığını Nasıl Güçlendirir?

İlk adım çalışmalarınızı yürüteceğiniz sektörde ortaklarınızı, müşterilerinizi, tüm özellikleriyle birlikte iyi tanımlayabilmektir. Bu müşteri kitlesine uygun iş hedeflerinizi belirlemeden bir marka imajı oluşturmak elde edilen sonuçları etkisiz veriye yol açar. Oluşturacağınız marka kişiliği ürün ve hizmetinizin faydalarını açıklarken müşterilerinizi harekete geçirecek nitelikte olmalıdır. Tüm bunları ana bir mesajla birleştirip tüketicinin önüne çıktığınızda tüketici için satın alma süreci başlarken sizin için de tüketicinin aklına girme ve marka farkındalığı süreciniz başlamış olur.

Marka Farkındalığı içinde önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler çalışmaları markaların uzun vadede olumlu algılanması konusunda etkilidir. Gün içinde sürekli farklı bilgilere maruz kalan toplum bilinci kendisi için en uygun markayı bulmaya çabalar. Burada önemli rol oynayan PR aktiviteleriyle desteklenen marka, markayı sunma ve etkisini koruyabilme şeklinde bir ortam oluşturulmasını sağlamaya çalışır. Marka farkındalığı ile birlikte gelen marka güvenilirliği, imajın korunması, marka bilinirliliğini sağlamaya katkıda bulunur.

Tüketici tarafından benimsenen markaların daha çok tercih edildiği birçok araştırmalar tarafınca kanıtlanmıştır. Satın alma sürecinde önemli rol oynayan marka farkındalığının sadece pazarlama ve reklam değil halkla ilişkiler tarafından da desteklenmiş olması hedefinize daha kolay ulaşmanızı sağlayan çalışmalar arasında gösterilmektedir.

MARKANIN BİR HİKAYESİ VAR MI?

Princeton Üniversitesi’nde yapılan araştırmaların birinde “dinlediğimiz hikayelerin beyin aktivitesi” ile ilgili bir çalışma ile yansıtıcı metaforu kullanılmış. Bir aparat yardımıyla dinleyicilerin beyin aktivitesi konuşmacıların aktivitesine yansıtılmış. Bu esna da, hikaye içerisinde okuyucuların ne kadar, hikaye ile bağ kurabildiklerine bakmışlar. Eğer okuyucu bağlantı kurabilir ise o hikayenin o kişi de daha iyi anlama, kabul edilebilirlik ve güven hissi oluşturduğunu kabul etmişler.

Hikayelerin güven ürettiği bir gerçek fakat bunu sıradan bir hikaye olarak anlatırsanız bu güvenin tutmama ihtimalini düşünmemiz gereklidir. Dinleyicinin zihninde bütünlük oluşturma özelliği sağlayabilmeliyiz.

Hikayelerle ilgili en iyi ve kalıplaşmış unsurlardan ilk’i tamamen size özgü olmasıdır. Benzersizliğiniz piyasa içerisinde daha iyi konumlanacaktır.

Marka hikayenizi oluştururken büyük resme bir bakın.

 • Bu işi neden oluşturdunuz?
 • Kime ve ne için hizmet etmek istiyorsunuz?
 • Bu hizmetin ortaya çıkışı nedeni nedir?
 • Nasıl bir boşluk gördünüz?

Vereceğiniz her cevap size marka hikayenizi oluşturmanıza yakınlaştıracaktır. Ancak iyi bir hikaye piyasaya ideallerinizi doğru anlatabilmenize yardımcı olur. Hikayenizi benzersiz yapan sizin zihninizden dökülen kelimelerdir. Çok hızlı konuşabilir, heyecanlanabilir veya çok düşünceli bir sunum yapabilirsiniz. Ama anlatmak istediğiniz bir hikaye vardır ve bu sizin içinizden geliyordur. Hikayelerinizin anlatış biçimi ve özgünlüğü sadece sizi yansıtır.

Marka hikayenizi oluşturmadan önce ikinci unsur olarak müşterileri tanımaya ne dersiniz? Bu konu çok karmaşık bir yapıdadır. Demografik bilgiler dışında müşterilerinizin davranışlarını motivasyonunu marka ile yaşadığı deneyimi bilmek size daha kalıcı bir marka hikayesi sunacaktır.

Hikaye daima basit olmalıdır. Temel kavramlar belirlendiğinde bu yol daha kolay ilerler.

Sorun, çözüm ve başarının bulunduğu bir marka hikayesi şablonu çıkarmak yeterlidir. Bir problemin çözümü ve başarıya ulaştıran heyecanı paylaşmalısınız. Detaylar hoşumuza gider fakat karmaşık modeller marka hikayesine taşınamaz. Sadeliğe ihtiyaç vardır.

Hikaye, markanın orada bulunma sebebini açıklar.

Markanız neden var? Niye sizi tercih etsinler? Bu soruları gerçek bir hikaye ile cevaplayabiliyor olmalısınız.

Hikaye, müşterilerle bağlantı kurmaktır.

Marka hikayesi markanın kendisi ile ilgili değildir. Müşteri zihnini hedefleyen ve bu hikaye yardımıyla müşterilerinizle daha kolay bağlantıya geçişi sağlayan bir yoludur. Hedeflediğin müşteri ile bağlantı kurduğunda, ardından güven gelir ve müşteriler bir ürün değil hikayenin bir bölümünü satın alarak onun içinde bulunmak ister. Hikaye markanın görünen yüzünün çerçevesidir. Yanıltıcı olmamalıdır. En önemli temel değer marka hikayenizin müşteriniz de yaşamasıdır. Deneyim çağı içerisindeyiz. Hikayenizi deneyimletin ve zihinlerde canlı tutmaya çaba gösterin.

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA VE MARKA

Bütünleşik pazarlama iletişimi, anlatılmak istenileni, farklı kanallarda farklı iletişim türleriyle tek bir mesaj altında birleştirme görevini sağlar. Bütünleşik pazarlama tüm alanlar dahilinde verilmek istenen mesajı belli bir plan ekseninde uzun döneme yayarak kurgular. Geleneksel açıdan değerlendirildiğinde bütünleşik pazarlama etmenlerinin her bir birimi kendi içinde iletişimini ayrı ayrı oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış kendi bünyesindeki iletişimi bütünleşik pazarlama iletişiminde bir araya getirerek sinerji yaratmaya başlamış ve bir ürün ya da markanın imajı ve değer üzerine odaklanılmasına yol gösterici olmuştur.

Bütünleşik pazarlama iletişimi tüketicilerle tutarlı, sadık ve kuvvetli marka ilişkileri yaratabilmek ve bunların güçlü bir biçimde sürdürülmesini sağlamak için strateji ve kampanyalar yaratmaya çalışır. Tüketicilerin marka ile olan ilişkilerinde güveni sağlamaya çalışır.

entegre ol!

Marka iletişiminin 4 başlık altında incelenmesi:

Marka İletişimi ve Reklam

Pazarlamacılar ve reklamcılar tüketiciye vaat edilen bir marka imajını yaratmak ve güçlendirmek için belli reklam süreçlerini öğrenmek durumundadır. Bir markanın dikkat çekiciliği yapılan reklam çalışmalarının bir ürünüdür.

Bir marka iletişimi için reklam;

 • Markanın tüketici üzerinde yarattığı değerin bilinmesini sağlar
 • Tüketiciye sunulan hizmet kalitesini ön plana çıkararak tek bir marka imajının geliştirilmesine seçenektir
 • Geliştirilen imajı ikna edici iletişim reklam çalışmaları ile destekler
 • Marka algısını etkileyecek reklam çalışmalarının geliştirilmesi üzerine çabalar
analiz et!

Marka İletişimi ve Halkla İlişkiler

Günümüzde pazarlamanın beşinci P’si olarak gösterilen Halkla ilişkiler (Public Relations) marka faaliyetlerinin yoğun bir şekilde destekleyicisidir.

Marka yaratmak müşteri üzerinde olumlu bir imajın yaratılmasıdır. Olumlu imaj yaratma da en büyük görevi halkla ilişkiler birimi üstlenir. Halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde hedef kitleler belirlenir ve marka yaratma çalışmalarını birlikte yürütülür. 

Marka İletişimi ve Kişisel Satış

Kişisel satış, tutundurma araçlarının en önemlilerinden biridir. İşletme içerisinde satıcı ve alıcı arasında kurulan faaliyetler dizisidir. Pazarlama hedeflerine ulaşmak için karşılıklı iletişim yolu ile yaratılan ilişkinin uzun dönem amaçlanarak geliştirilir. Kişisel satış etki ve tepki üzerine kurulu bir iletişimdir. Marka yaratma ve markanın tutundurma sürecinde kişisel satış elemanının konuşması, giyim tarzı, beden dilinin etkin bir şekilde kullanımı önemlidir. 

Marka İletişimi ve Fiyatlandırma

Fiyat marka için önemli bir promosyon aracıdır. Fakat dikkatli bir kullanım gerektirir. Markanın değerini düşürdüğü hissedilen noktalarda kullanılmamalıdır. “Bazı ürünler fiyat düşüklüğü nedeniyle tercih edilebilinir. Bazı ürünler ise parfüm, kozmetik gibi pahalı fiyatlar dahilinde tercih edilir. En önemli unsur reklam tarafından tüketiciye duyurulan ürün fiyatının uygunluğunu hissettirmedir. Fiyat diğer seçenekler arasından sıyrılarak tüketiciyi ikna etme konusunda önem kazandırır.       

ulaşılabilirliği etken kıl!.

Marka iletişimi nedir?

Marka iletişimi işletmelerin pazarlama stratejileri ile doğrudan bağlantılıdır. İşletmeler marka iletişimi uygulamalarını pazarlama stratejileri üzerinden gerçekleştirmektedir. Pazarlamanın 4P’si olarak bilinen dört temel unsur ele alınarak ürün-hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurmaya yönelik kararlar üzerine marka iletişim çalışmaları hayata geçmektedir.

Marka iletişimin de bütünleşik pazarlamaya neden ihtiyaç vardır?

Çağdaş pazarlama anlayışı içinde marka iletişimi her bir uzmanlığın tek tek, birbirinden bağımsız profesyonel bir biçimde yerine getirilmesiyle birlikte aynı zamanda tek bir elden koordine edilmiş ve bütünleştirici bir yapı üzerine iletişim yönetimi benimser. Halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış gibi uzmanlık alanlarında gerçekleşen tüm çabalar bütünleşik pazarlama yönetimi içinde birleşerek marka iletişimini destekler niteliktedir.

Marka iletişimi ile bütünleşik pazarlama iletişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama karmasının promosyon unsuru kapsamında yer alan uzmanlıklara ilişkin çabalardır.  Markaya yönelik verilmek istenen iletişim mesajlarının hedef kitlelere aktarımı üzerine çalışır. Bu sebeple marka iletişimi; halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama içinde kullanılacak iletişim türünde ürün fiyat ve dağıtıma yönelik tüm kararları bütüncül açıdan ele alan bir düzen içinde ilerler.

SOYUT İMAJ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİRLİKTELİĞİ

Kişilerin duygu ve tecrübeleriyle algıladığı imaj türüne soyut imaj adı verilir. Günümüzde tüketiciler, sayısız seçenek arasından karar vermek ve kendi satın alımlarını kolaylaştırmak için duygu ve deneyimlerine göre davranmaya başladılar. Bir kurum imajı oluşturma sürecinde hedef kitlenin duygusal ihtiyaçlarına da önem verilmesi gerektiği soyut imaj kavramının gerekliliğini ortaya koyar. Güçlü bir kurum imajı; oluşturulmak istenen tüm imaj kavramlarının birlikteliğidir.

Soyut İmaj Kavramı

Bobbie Gee “Creating A Million Dollar Image For Your Business”adlı kitabın da duygusal bir bağ kurmak amacıyla bir işletme de güçlü imaj yaratmak için 4 unsurun olması gerektiğinden bahseder.

 • İletişim için gerekli dengeli bir iç iletişim
 • Görselliğe dayalı bir dış imaj
 • Çalışanlara yönelik iç imaj
 • Müşterilerle duygusal bağlantı için soyut imaj oluşturma çalışmaları gereklidir.

Etkili bir kurum imajı yaratmak için 4 unsurun birbiriyle bir düzen içinde ilerlemesi gerekir. Müşterilerin işletme hakkında duygu ve düşüncelerini içeren soyut imaj işletme üzerinde uzun vade de daha önemli bir etki bırakır.

Takım çalışması…

Soyut İmaj için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Neden Olmalı?

Küreselleşmeyle birlikte işletmelerde de birçok değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişimler işletmeyi sadece üretim yapan ve kar eden yerlerden çıkarmış müşteri odaklı ve onlar için çabalayan kuruluşlar olarak yer almalarını sağlamıştır. Soyut imaj çalışmaları üzerine çalışan işletmeler için müşteri üzerinde yaratılacak algı çalışmalarında sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olmanın önemi büyüktür.

İşletmeler rekabet avantajı elde etmek, farklılık yaratmak için sosyal bir misyon da bulmalıdır. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak önemli bir farklılaşma göstergesi olarak diğer işletmelerden ayrılır. Sadece iyi bir kar oranına sahip olmak işletmelerin piyasadaki asıl varoluş amacına etki etmez. Bir işletme toplumsal bir misyon çevresinde çevresine de hizmet etmelidir.

Sosyal Sorumluluğun Tüketici İçin Anlamı

Bilinçli tüketici bir ürün satın almak istediğinde dar alanda; fiyat, kalite ve hizmet unsurlarıyla ilgilenir. Fakat geniş çerçeve de o kuruluşun çevreye karşı hangi alanlarda sorumlu olup olmadığıyla da ilgilenebilmektedir.

Günümüzde bilinçli potansiyel tüketici satın alma kararlarını, kurumların sosyal bilincine göre de vermektedirler. Sorumluluğa ve çevreye olan ilgi giderek artmaktadır. Tüketiciler, kötü ürün veya hizmet ile karşılaştığında kolayca vazgeçebiliyorken sosyal sorumluluk kalitesi düşük olan ve işletme ile tutarsız bir durumun edinildiği noktalarda da bu satın alımı gerçekleştirmemektedirler.Sosyal sorumluluk çalışmaları kurum imajını geliştirmede ve satın alımlarda bağlılığı arttırmada etkili bir araç olmaya devam edecektir.

iş dünyası…

Soyut İmaj Nedir?

Soyut imaj, duyguların içinde yer aldığı her türlü bağdır. İş hayatında başarı hedef kitlenin duygularının önem vermekten geçer. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk mantığını benimseyen kurum ve işletmeler, müşteriler üstünden benimsenen soyut imajı doğru hedef kitle üzerine yerleştirip sorumluluk anlayışı ile birleştirir.

Sosyal Sorumluluğun İmaj Katkısı Nedir?

Sosyal sorumluluk; bir işletmenin toplumun beklentileri dikkate alarak uygun ekonomik koşullar altında, yasal, kurum kimliğine uygun çalışma politikasıdır. Toplum refahını önemseyen koruyucu faaliyetlerdir. Günümüz de sosyal bilincin artış gösterdiği 2000’li yıllarla birlikte uzun vadede etkili bir kurum imajı yaratmak için, işletmelerin, kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk anlayışına sahip olması gerekir. Sosyal sorumluluk bilincine sahip işletmeler güven duyulan yer olarak müşteri algısında yer edinir. Güçlü bir imaj elde edinilmesini kolaylaştırır. 

İşletmeler Sosyal Sorumlu Bir Şirket Algısını Nasıl İfade Etmeliler?

İşletmeler çevreye karşı sorumlu olarak algılanmak istediklerinde; çevreye karşı hassas oldukları ile ilgili bilgi verici duyurumlarda bulunmalı ve bunları taahhüt altına almalılardır. Üretilen her ürünün çevre duyarlılığının kontrolünü sağlamalı ve olası etkileri üzerinde çalışmalılardır. Benimsediği sosyal sorumluluk alanında yeni gelişmeleri takip ederek iş yapış yöntemlerini de geliştirebilmelilerdir.

INFLUENCER MARKETING HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Influencer “etkileyici” olarak bilinip günümüzde online platformlar üzerinden çok sık karşılaştığımız bir pazarlama türünü de beraberinde getirir. Etkileyici pazarlama olarak bilinen bu çalışma süreci bir veya birden fazla markanın ürün veya hizmetinin influencer adı verilen etkileyiciyle birlikte çalışılmasıdır.

Sosyal medya üzerinden markaya uygun içerik, video ve fotoğraf kullanarak hedef kitleye tanıtım yaptığı ve kitleye uygun marka bilinirliliği ve bağlılığı yaratarak bu tanıtım karşılığında para alınan bir iştir. Reklam ve sponsorlu bağlantılarda her kitleye erişememek ve sürekli algoritma yenilenmesi markalara influencer’lar ile iş birliği kurması için yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Günümüzde influencer’lar genç yetişkin kısım tarafından oldukça sık takip edilmektedir. Çünkü takipçileriyle çift yönlü etkileşim kurar ve marka adına güven sağlamaya çalışırlar

Influencer Marketing Markaya Ne Sağlar? 

hedef kitle, marka, pazarlama,sosyal medya,influencer, influencer pazarlama,
İçerik ve Etkileşim Önemli…

Influencer pazarlama sırasında markanın hedef kitleye oranının belirlenmesi çok önemlidir. Dijital dünya bize tüm reklam ve tanıtımların nicel verilerini verdiği gibi bizden de bunları iyi bir şekilde analiz etmemizi ister.  

 • Marka birlikte çalıştığı influencer’ın sahip olduğu kitleye dolaylı olarak sahip olur.
 • Ürün veya hizmetinin tanıtılmasını ister.
 • Influencer’a özel reklam ve pazarlama planı oluşturur.
 • Influencer ise iş birliği içerisinde olduğu markanın ürünleri hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verir ve deneyimlerini anlatır.
 • Deneyimleri üzerinden markayı takipçilerine sattırarak onların da kendi tecrübesine ortak olmasını sağlar. Bu şekilde marka bilinirliliği ve satışların artması sağlanır.

Influencer Pazarlama Sürecinde Marka Hangi Performans Göstergelerine Dikkat Etmeli?

Influencer Erişim Oranı ve Takipçi Sayısı

Marka, işbirliği içerisindeki Influencer hakkında onun potansiyel erişimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu kişinin hedef kitlesi nedir? Hangi hedef kitleye ulaşıyor? Bir gönderisi ne kadar kişiye erişebiliyor? Takipçi sayısı nedir? Sahte hesaplara sahip mi? Yorum etkileşimi nasıl? Paylaşılabilen içerikler yaratabiliyor mu? Bir marka için ne kadar güvenilir? Bunları sorgulamalıdır. Erişim oranı ile takipçi sayısı birbiri ile tutarlı değilse bu tür hesaplar markanızı zedeleyici hesaplar olabilmektedir ve bundan kaçınmamız gerekir.

Influencer Etkileşim Oranı ve Influencer‘ın Markalı İçerik Etkileşim Oranı

Marka, Influencer’ın sayfasında inceleme yaparken paylaştığı herhangi bir içeriğin takipçileriyle etkileşimini, yorumlara cevabını inceler. Etkileşim oranı: Gönderiyi beğenen kişiler + yorumda bulunan kişiler + bu içeriği varsa paylaşan kişi sayısının tüm toplamının / toplam takipçi sayısına bölümü çıkan sonucun x 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Yüzde 1’in üstünde çıkan sonuçlar başarılı olarak kabul edilebilir.

Marka ayrıca çalışmak istediği influencer’ın marka etkileşimini de görmek isteyecektir. Bunun için hedef kitlesi üzerinde etkisini anlayabilmek ve kendi markasına yön verebilmek için daha önceki en az 15 adet aynı markanın içerik paylaşımını incelemek birlikte iş birliği yapmak istediğimiz kişiyi nicel veriler üzerinden de analiz edebiliyor olduğunuzun göstergesidir.

sosyal medya,influencer, influencer pazarlama, influencer marketing,
Markanı analiz et.

Dönüşüm (Conversion Rate)

Influencer pazarlama kampanyalarının, sonuçları belirsizdir. Sadece takipçi etkileşimine dayanır. Fakat internet dünyasında farklı birçok dijital reklam ve pazarlama stratejileri (web siteye özel influencer üzerinden indirim kodları, Kampanyalar, özel alışveriş linkleri, funnel’lar) oluşturarak sosyal medya dışında da özel bir dönüşüm oranı yakalayarak influencer üzerinden dönüşüm oranı ölçülebilir.

Maliyet

Tüm bu metriklerin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan en önemli göstergelerden biri yatırım getirisidir. Markanın bir pazarlama kampanyasına ne kadar maliyeti olduğudur? Bundan marka ne kadar bir kadar gelir elde etmek ister? Influencer kullanımının amacı marka hedef kitlesi üzerinde satışları arttırmaktır. Elbetteki iş bununla da bitmiyor. Marka da influencer üzerinden verdiği sözü tutuyorsa marka bağlılığı yaratıcı etkenlerden biri olarak sayılan influencer pazarlamayı doğru kullanmış demektir.

 • Pazarlama,
 • Influencer,
 • Marka,
 • Hedef kitle,
 • Sosyal medya,
 • Influencer pazarlama,
 • Influencer marketing
 • Marka Yönetimi

DİJİTALDE YENİ BİR MARKA FISILTISI

Günümüzde alışveriş döngüsünün çoğunlukla dijital platformlar da başlaması markaların mevcut ve potansiyel kitleleri ile sürekli iletişim içerisinde olmasına mecbur bırakmaktadır.

Dijital çağ olarak adlandırılan bu merkez bölge içerisinde her ne olursa olsun, ucuz veya pahalı, bol ya da ender her marka tüketici ile temas halinde olmak zorundadır. Dijital dünya, pazarlamanın bir diğer amacı olan iletişime dolaylı olarak etkileşimi de ekleyerek yoluna devam eder. Dijital ortam da tüketiciye ulaşmak için birçok farklı reklam stratejileri denenmektedir bunlar her marka için çok önemli birçok parametreleri oluşturur.

Yeni markanızın online dünyada da bilinir olmasını sağlamak için belli reklam ve pazarlama kurallarını uygulaması ve bunlara uyması gerekmektedir. Böylece yüksek bir değer elde etme çalışmalarına doğru yolları izleyerek başlamış olursunuz.

Reklam, Hedef Kitle ve Yeniden Pazarlama

Hedefe uygun reklam ile doğru müşteriyi çekin

Reklama çıkmadan önce müşteri kitlenizle uyumunu kontrolünü sağlayın. Dijital de Marka bilinirliğine güvenme ile birlikte geri kalandan farklılaşma, fark yaratma metinlerin de doğru kurgulanması ile oluşturulur.

Reklamları hedeflenen demograf bilgilerine göre hedefleyin

Hangi alanda reklam veriyorsanız kitle bilgilerin tamamı bu alana uygun ya da yakın olmalıdır.

Potansiyel alıcıları geri almak için dinamik yeniden pazarlamayı kullanın

Reklamınızı izleyen her kişi müşteriniz olma potansiyeli taşır. Eğer reklamınızla sitenize müşteriyi ziyaret ettirebilmiş isteniz yeniden pazarlama dinamiklerini kullanarak mevcut müşteriniz haline getirebilme şansınız var demektir.

MARKA VE DİJİTAL DÜNYA
DİJİTAL DE MARKA NOTLARI

Hesap Genelinde Olumsuz Anahtar Kelimeler

Markanızı pazarlamak için ilk ve en kolay strateji belirlenen sözcükleri yeniden düzenleyerek çıkarmak belli bir yerde toplamaktır. 

Toplu negatif adwords ekleme için bu kelimelerle yüklü CSV dosyası yaratmak ve istenilen sayıda kampanyayı bu negatif kelimeleri yükleyerek uygulamak bu şekilde mal ve hizmetleri pazarlarken vasıfsız trafik kendiliğinden ayrıştırılmış olacaktır.

Bu kullanım ile hesap genelinde negatif anahtar kelimeler olduğunda ödeme yapmak istemediğiniz terimlere asla teklif vermemenizi ve yanlışlıkla da olsa para ödemeyeceğimizi bize bildirir.

Bing neden önemli?

Arama pazarlamacılarının çoğunluğu için Google reklamları öncelikli Bing ve diğer ağlar (Yahoo Gemini) tamamlayıcı özellikte olduğu konuşulur. Fakat Bing %30 kullanıcı ortalama gelirini özgün marka pazarlama stratejisinden almaktadır. Google tarafından ulaşılamayan kişilere buradan da ulaşılabilinir. Çoğunlukla Bing’de yapılan tıklamalar, AdWords’e göre daha ucuzdur. Ancak ağın gerçek değeri, lüks grubu kapsar. Burası da kategorize edilip kullanılabilinir.

Müşteri Sadakati Sağlama

DİJİTALLLİK VE MARKA
ÇEVRİMİÇİ MARKA YARATMA

Çevrimiçi dünyada da kendine has üslub duygusu oluşturulabilir.

Çevrimdışı dünyaya billboard reklamları, otobüslerde reklam yayınlamak, TV reklamı yapmak pratikte hızlı görünse de uzun vadede ayakta duran tek şey artık günümüz dünyasında dijital ortamda yaratılmaya çalışılan sadakat avantajlarıdır. Çünkü olumlu olumsuz tüm görüşlerimizi internette paylaşıyoruz bu da nerede, ne gibi yöntemler…vb. uygulamamız gerektiğini bize sunuyor.

E mail listenizi oluşturulabilir.

E-posta pazarlama, tüketicileri eğitme ve onlara marka tarafından sunulan yeni deneyimler veya ürünler hakkında bilgi verme fırsatı sağladığından e-ticaret pazarlaması ve müşteri sadakatini artırmada son derece etkilidir. Kısa anketler sunulabilir. Anketleri cevaplayanlara şık jestler sunulabilir. Bunu dünyada en iyi yapan ve Pinterest de de pinleri ile meşhur olan Harrods örnek verilebilir.

Çevrimiçi mağaza deneyimi ile fiziksel mağaza deneyimini entegre edin.

Her ikisi de diğerinden ayrılmaz bir bütün. Dijitalleşme her alanda kendini daha sık gösterebilmekte. Müşterilerle gerçekleştirilen online bilinirlilik kampanyası yürütülebilinir. Bu ve farklı birçok taktik ve stratejiler ile dijital dünyaya ayakta kalmanın yollarını deneyimlemiş olabilirsiniz

LÜKS MARKA YÖNETİMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Lüks markaların hedef kitlesi olan zenginlerin ülkemizde ve dünya genelinde tüketimine bakalım. Hizmet sektörü içerisinde yaşadıkları deneyim tüketimi ile kendilerinde bulunmasını istedikleri için alım yaptıkları ürün tüketimi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Lüks tüketimin kapsadığı bu alan büyük bir kitle değildir, en fazla bulunduğu ülkenin %2 lük nüfusunu oluşturmaktadır.

Bu çok büyük bir oran olmamakla birlikte tüketim fiyatının yüksekliği ve tüketilen markaya katılan değer ile özel bir hedef kitleyi bünyesinde barındırır. Lüks tüketim bireyin refah düzeyi arttıkça büyür ve genişler. Ürün ve hizmetlere olan talebi arttırır.

Zengin diye tabir ettiğimiz kesim, gelir gruplarına göre kendi içerisinde de gruplara ayrılmaktadır.

LÜKS MARKA YÖNETİMİ
Marka konuşuyoruz!!!

Ultra zengin, süper zengin, zengin gibi gruplaşmalarla birlikte lüks grubunun içeriğini oluşturan çeşitlilik de bununla birlikte değişim göstermektedir. Günümüzde lüksün alt kesimlerce de ilgi odağı haline gelmesi erişilebilir lüks kavramını ortaya çıkarmıştır.

Erişilebilir Lüks Nedir?

En çok orta gelir grubuna sahip kısımda yer alan kişilerin bile artık evinde en az bir adet lüks ürün veya hizmet alımı gerçekleşmektedir. Buna örnek olarak genç aile üyelerin de sıklıkla görünen, bir işte çalışmadan aile üyelerince kendisine alınan lüks segmentte pahalı bir cep telefonu gösterilebilir. Apple gibi bir çok marka daha alt kesimlere ulaşabilmek için farklı ürün çeşitliliği sunar. Kendi markasını en üstte tutarken ve lüks tüketim yaparken alt kesimdeki bireyler için de onları bir sonraki pahalı ürüne ulaştırabilme sözü verir.

 • Lüks ürün ve hizmetler zengin kitleyi hedefler.
 • Pahalıdır fakat kar getirir.
 • Kişiye özel satışı vardır.
 • Belirlenen hedef kitle az kişiden oluştuğu için geri planda stoktan satma söz konusu olmaz.
 • Sürümden kazanma yoktur.
 • Zengin bir kesime hitap eden bir hizmet veya ürün satıcısının da zengin yaşaması ve zengin gibi düşünmesi gerekebilmektedir.

Lüks Pazarlama Nasıl Olmalıdır?

Çevremizde birçok ürünün pazarlanma şekline hemen hemen aşinayız. Kitaplar, dijital pazarlama, konu hakkında verilen seminerler ile geniş anlamda tüm pazara hakim olunabilecek marka pazarlamanın nasıl oluşturabileceği hakkında genel bilgi sahibi olabiliriz. Fakat lüks marka yönetimi genel marka yönetiminden farklıdır. Alanında deneyim sahibi profesyonel sayısı azdır.

Lüks pazarlama yapmak için zenginlerin düşünce tarzını ve tüketim alışkanlıkları bilmek gerekmektedir. Bunun için de onları bir ürün veya hizmet alımında gözlemlemek önem taşır fakat nüfusun çok küçük bir kesimini oluşturdukları için gözlem yapmak zordur ve bununla ilgili çalışmaları ortaya çıkaran odak grup araştırmaları da bulunmamaktadır.

Lüks Markalar Hakkında Nasıl Bilgi Edinilir?

 • Zenginlere yönelik lüks marka mağazalarına girin. Ürünlerin sergilenmesini, ortam düzenini, size olan hitap şekillerini not ederek zengin alışveriş kavramını deneyimleyebilirsiniz.
 • Restoranlar, oteller, sergiler gibi hizmet alınabilecek yerlerde bulunun. Onlar neden burayı seçti, önemsedikleri konular nedir, bunları öğrenmeye çalışın.
 • Web sitelerini inceleyin.
 • Zenginleri hedefleyen bir marka bünyesinde çalışın.

Buna benzer oluşturabileceğiniz birçok çalışma, lüks markalar hakkında bilgi edinmenizi kolaylaştırabilir.

marka yönetimi
Markanı konumlandır.

Lüks Marka ve İletişim Konumlandırması

Lüks markalarda konumlandırma yaparken hedef kitlenizi o markaya yönlendirecek psikolojik bir algı bulunması gerekmektedir. Çünkü lüks tüketim karşı tarafa ekonomik fayda sağlarken kişiye de psikolojik yarar sağlar.

Lüks ürün veya hizmetler tüketiciler arasında gösteriş yapmak olarak da bilinmektedir. Buna rağmen gösteriş yapmak, zenginliğini bu şekilde göstermek bile lüks konumlandırmanın arasına girmektedir.

Kişi bu şekliyle;

 • Hayat standartını belirlemiş olur, bulunduğu sosyal statüyü belirler.
 • O belirlediği lüks ürün veya hizmeti alarak prestijini arttırır, bir anlamda yatırım yapar. Çünkü özellikle zenginler ekonomik krizden etkilenmezler. Lüks ürün alımları onların kriz alında kolaylıkla gözden çıkardıkları ve paraya çevirebilecekleri yatırımlarıdır.
 • Başarısını ispat eder ve bu şekilde işine ve çevresine bağlantılar oluşturur.
 • Kendini değerli hisseder.
 • Ender olana sahip olması haz verir.

Bunlardan herhangi biri ya da birkaçı lüks iletişim konumlandırması yaparken izlenecek yol haritası içinde belirlenebilir.

Lüks Markayı Nasıl Biliriz?

Bir markaya isim vermek pazarlamanın en önemli konusudur. Marka ismi oluştururken istenilen konumlandırmadan yola çıkılarak karar verilmelidir. Lüks markalar zengin kesimi hedefledikleri için genelde tasarımcısının veya yaratıcılarının adını soyadını alır veya bunlara ek başka genel bir isimlendirme kullanırlar. Örneğin; Chanel, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Donna Karan New York… Bu isimlendirmeler marka yeterince bilindikten sonra kısaltma kullanarak hayatta kalmaya devam etmişlerdir.

Lüks markaların görsel kimlikleri de hemen hemen birbirlerine benzer. Lüks markanın logo rengi siyahtır. Logoları genelde tek renktir. Siyah zeminde beyaz, beyaz zeminde siyah kullanılır. Siyahın gizemli ve erişilmez algısı lüks markanın imajına değer katar. Bazen bronz, altın, gümüşle birlikte kullanımı ihtişamı simgelemektedir.

Marka isim logoları yalındır. Genelde büyük harflerden oluşmuştur. İnce tipografili tırnaklı font tercih edilmektedir. Lüks marka reklamları ve sahada bilinirliliği farklıdır. Belli iletişim yöntemlerini kullanmaya çalışır fakat yöntemleri ile de farklılık yaratır. Hedef kitlenin zaman geçirdiği sosyal medya veya okuduğu gazete, dergi ilanlarında alanında en iyiler ile çalışarak görsel olarak vermek istenilen mesajı verirler. Cümle kurmazlar. Sade bir logo onlar için yeterlidir. İlgi çekici bir slogan da olmazsa olmazdır,  marka değeri için sloganın önemi oldukça fazladır. Tek bir reklam metin yayını vardır. Evrensel olarak her ülkede onu kullanmaya çalışırlar.

Televizyon yerine sinema reklamı tercih edilmektedir. Yıllar önce Fuga Fine Times Hotel’in açılış filmi de İstanbul Nişantaşı’nda yer alan sinema salonlarında reklamı yapılarak hizmete girmiştir. Lüks ürünün ham maddesi de kalitelidir ve bu sebeple pahalıdır. Bu kaliteye değer bir hikayesi olmalıdır. Öncüdür. Aidiyet hissettirir ve kişiye o markayı yaşatır.

KURUMSAL KİMLİK VE MARKA GÖRSELLİĞİ

Kurumsal kimlik işletmenin belirlenmiş standart kalıplar ile şirket içi ve şirket dışı kendini ifade etme duruş ve davranış şeklidir. Görsel imaj ile desteklendirilen bir bütündür. İşletmeyi yansıtan tüm öğelerde aynı tema ve vurguyu paylaşır. Kurumsal Kimlik; işletmeye özgü kriterleri ile iş dünyası içerinde işletmenin bilinirliliğini arttırır ve onu rakiplerinden belli özelliklerle ayrıştıran bir yapıya dönüştürür. Markalaşma yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Marka bunu neden yapmalıdır sorusunun cevabını aşağıda sıraladık;

 • Şirketle birlikte ürün veya hizmetin tanınmasını arttırır
 • Müşteriler arasında güven sağlar
 • Profesyonel görünüm kazandırır
 • Yeni ürünlerin sunum, reklam ve pazarlamasını kolaylaştırır
 • Rakiplerinden öne çıkartır

Kurumsal Kimlik ve Marka Görselliği Nasıl Sağlanır?

marka ,kurumsal kimlik
Marka Görselliği

Öncelikle; Kurumsal veriler, kurum kültürü, iş alanları, gibi bir çok bilgi ile birlikte kurumu yansıtan bir logo üzerinde çalışılmalıdır. Logolar devlet kurumlarında ve özel sektörde akılda kalıcılık sağlar. Bu alanda çalışacak kurumsal kimlik tasarımcıları (grafiker) yanında web tasarımcısı ve sosyal medya danışmanı da kurum verilerine uygun kurumsal kimliğin oluşması için çalışmalara başlayabilir.

Web tasarımcı kurumun temel bilgilerinin içerdiği bir site üzerinde çalışır. Sektörü ne olursa olsun bir şirketin kurumsal bir web projesi ihtiyacı vardır. Ayrıca iş dünyasında sosyal medyanın önemini bilmek ve buna uygun adımlar atmak markalaşma sürecini destekler. İnsanlar şirket isminizi arama motoruna yazdıklarında bilgi sahibi olabilmeli ve iletişime geçebilmelidir.Sosyal medya danışmanı ise dijital platformlarda kuruma özgü nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini belirler. Sosyal medya danışmanı ile birlikte sade belli bir renk düzenine sahip, akılda iz bırakan, özgün ve hatırlanabilir bir marka kimliği üzerine çalışılmalıdır.

Kurumsal Marka Kimliği Oluşturulurken Görsellik Vurgusunda Neye Dikkat Edilir?

Marka,
 logo tasarımı
Markanı Tanı

Markayı tanıtmak için kullanılan kayıtlı şirket adı ile logo tasarım çalışmalarında kullanılan renkler, yazı tipleri ve pek çok detay iş tarzınızı ve kurumu temsil eden tüm kırtasiye ürünlerini de şekillendirmektedir. Renk ve yazı uyumu; vermek istenilen mesajı hedef kitlenize gönderirken markanızı her ortamda benzer ürünlere karşı farklı ve tanınır kılar.

Kırtasiye malzemeleri adı ile kategorize edilen ziyaretçi kartları, antetli kağıtlar, zarflar, kalemler, bloknotlar, vb her şey marka kimliğinizi oluştururken kurumsal stilinize ev sahipliği yapar. Sadece bunlarla bile iş dünyasında kurumunuz tanıtımını sağlamış olursunuz. Kurumsal Kimliğin Marka görselliği planlanırken iki çeşit planlamadan söz edilebilir. Kurum içi kurumsal kimlik ve Kurum dışı kurumsal kimlik;

Kurum İçi Kurumsal Kimlik

Çalışırken çalışana ve müşteriye karşı iş ciddiyeti sağlar. Şirketi temsil eden bir logonun yanı sıra şirket içinde kullanılan antetli kağıt, bloknot, şirketin her çalışanı için ayrı düzenlenen kartvizit, dosya, muhasebe belgeleri (fatura, makbuz ), şirket içi giysiler, gibi üzerinde logonun, firma isminin, sloganın, iletişim bilgilerinin yer aldığı tüm malzemeler kurum içi kurumsal kimliği oluşturmaktadır.

Kurum Dışı Kurumsal Kimlik

Kurum içi kurumsal kimlik tamamlandığında kurum dışı çalışmalarla da kurumun desteklenmesidir. Bir binaya cephe giydirme, araç üzerine reklam, tabela, afiş, el ilanları, tarzı materyaller ile kurum görselliği sağlanabilmektedir. Şirketi temsil eden verilecek herhangi bir kalem ya da anahtarlık gibi benzer temsili hediye uygulamaları işletmenin marka isminin kurum dışında da tanınmasını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra müşterilerinize kurumsal hediyeler gönderirken belli bir strateji izlerseniz bu da kurum dışı marka kimliğinize katkı sağlar. Tüm bunlar kurumun dünyasını yansıtır. Kurumsal kimlik uzun vadeli bir plandır ve doğru kurgulandığında çok daha iyi yerlerde olmanızı sağlar.

 • Görsellik
 • marka,
 • marka yönetimi,
 • kurumsal kimlik,
 • logo,
 • işletme

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKA DENEYİMİ

Sürdürülebilirlik; günümüz insanının ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerde de bu ihtiyaçların var olabileceği göz ardı edilmeden, aynı sürekliliğin sağlanma şeklidir. Şirketlerde uzun vadeli değer yaratma amacı ile ekonomik, sosyal, çevresel koşullar göz önünde bulundurularak dikkate alınır.

Bir İşletme Temsil Ettiği Sorumlulukları Markasında Nasıl Sürdürür?

sürdürülebilirlik ve marka deneyimi
Marka Deneyimi

İşletmeler uzun vadede yol alabilmek için belli bir uzmanlığı, paydaşlarına karşı şeffaflığı, oluşturdukları-marka değerini benimsemek durumundadır. Sürdürülebilir marka değeri oluşturan kuruluşlar, yaptıkları çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri değerlendirir. Yükümlülükleri altında belirttikleri sorumlulukları toplum içinde uzun vadede genişleterek tüketici algısı içinde gerçekleştirmeye çalışır. Sürdürülebilirlik bir işletme için asla bir yük değildir!

Her markanın; bir kimliği, kişiliği, değeri vardır. Vaadleri bulunur, kendine has iletişim tarzı ile görsel ve deneyimsel pazarlama iletişimleri ile birlikte yönetilir. Bir markanın başarısı tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilme gücü ile doğru orantılı ilerler. Tüketiciler için en önemli başarı markanın kişiye sağladığı deneyim ve prestijdir. Markalaşma ve marka konumlandırma için çaba gösteren bir şirketin tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi gerekir.

Markanın uzun vadede başarı sağlaması ve tüketiciler katında bir başarıya ulaşması zaman, algı ve bir çok farklı referanslarla oluşur. Yapmaya taahhüt edilen yükümlülükler de bu referanslardan biridir. Kişi ve kurumlar hakkında iyi şeyler duydukları markalara güven duyar ve onun yakınında olmak ister. Yapılan işleri takip eder.

Markaların Tüketici ile İlişkisi Nasıl Gerçekleşir?

sürdürülebilirlik ve marka deneyimi
Marka Tüketici İlişkisi

Markalar girdikleri pazarda sürekliliklerini sağlamaya çalışırken, tüketiciler de bir markanın başarısını alışveriş veya yorumlarla sürekli etkileşimde bulunarak gösterir. Pazarda süreklilik kazanmak kolay bir iş değildir, pazarlamada yaratıcılık konusuna odaklanmaları gerekir markaların. Marka; tüketicinin satın alacağı ürünü temsil eder, tüketici üstünde psikolojik bir etki yaratır, kişiyi satın almaya doğru harekete geçirir. İyi bir marka sürekli satın aldırır, ürünün sağladığı ün görsel iletişim çatısında korunur. Tüketiciye yansıtılmak istenen marka imajı ile ilerler, müşterinin marka deneyimi ile son bulur.

Tüketici algısı içinde sürdürülebilir bir marka olmak için öncelikle ne, nasıl, niçin sorularına cevap aramak gerekmektedir. Bu sorular verilen veya sunulan bir marka hizmetinin neden yapıldığına açıklar. Belirlenmiş yol haritası ile markaya uzun vadede ekonomik, sosyal, çevresel, başarı sağlar. Yapılacak olan çalışma her ne ise marka ile uyumlu olmalı, günümüz tüketicisi ve yeni nesil için sürdürülebilir bir marka odağı sağlamalıdır.

 •  
 • marka,
 • markalaşma,
 • marka yönetimi,
 • Sürdürülebilirlik,
 • tüketici
 • Markalaşma