Kategori arşivi: Hedef

ZAMAN YÖNETİMİ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Zaman bir işin veya bir hareketin geçmişten bugüne sürdürdüğü ve gelecekte kendi varacağı süreyi belirleyen bir sürekliliktir. Zaman yönetimi bu sürenin etkin ve etkili bir şeklide kullanımı ve denetlenme sistemidir.  Zaman; yenilenmesi, saklanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır ve pahalıdır.

Peter Drucker “Zaman doğru yönetilemiyorsa hiçbir şey doğru yönetilemiyor demektir.” der.

Günümüzün hızlı yaşam süresince zaman sadece tüketilir. Zaman içinde belli bir süre içerisinde bir eylem barındırır. Sürekli ve değişkendir. Farklı durumsal olgulara karşı farklı zaman çeşitleri vardır.

Zaman Türleri Nelerdir?

zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Etkin zaman yönetimi ile verimli hayat!

1-Gerçek Zaman:

 • Ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir zaman türüdür.
 • Saat kavramına üzerinden hareket eder.
 • Gece ve gündüzden yola çıkılarak ay ve güneşin hareketlerine göre fiziksel olarak gözlenebilir.
 • Nesnel herkes için net bir gerçekliği yansıtır. Bir işin üzerinden bir saat geçmiş ise bu herkes için bir saattir. Algılanan zaman farklı olabilir ama gerçek zaman objektiftir.

2-Algılanan Zaman

 • Gerçek zaman dışında kişinin psikolojik anlamda algıladığı zamandır.
 • Bireyden bireye herhangi bir durumdan karşı değişiklik gösterebilir.
 • Durumsaldır ve öznel gerçekliğe dayanır. Birey gün içinde sıkıldığın da, veya olmasını istediği bir şeyi beklediğinde zaman yavaş geçer. Aynı süre bu gibi durumlarda sürenin uzadığını hissettirir.
 • Keyifli ve mutlu bir ortamda ise zamanın çok hızlı geçtiği hissi gerçekleşir.
zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Zamanında gerçekleştireceği hedefleri olmalı bir insanın…

3-Biyolojik Zaman

 • Bedensel algılanan zamandır.
 • Kişilerin kendiliğinden uyanması veya kuşların göç zamanı hareketleri canlıların biyolojik zamanlarıyla ilgilidir.
 • Süreç içerisinde kazanılmış alışkanlıklara göre uyarlanabilir.

4-Ekonomik Zaman

 • Ekonomik yönden zaman bir ölçü birimidir.
 • Emeğin karşılığı ücret ödemeleri saat, gün, hafta, ay üzerinden hesaplanır.
 • Faiz ödemesi için belli zaman dilimleri göz önünde bulundurulur.
 • Zaman, bir işletme için verimlilik ölçüsüdür. Aynı zamanda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, hastalık, vefat, yıllık izin süreleri gibi devam oranlarını gösteren tablolar için düzen sağlamaktadır.

Zaman Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Zaman geçiyor peki ya sen?

Zaman yönetimi gelecek yıl planlamalarını da kapsayan bir bütünsel bir çalışmadır. Her işletmenin gelecekteki olabilmeyi arzuladığı bir amacı vardır.  Gelecekte olmak istediği yeri görebilmek ve şimdiden kendi iş yaşamını devam ettirecek bir misyon seçer. Etkili bir zaman yönetimi için öncelikle misyon belirlenmesi gerekir. Hedeflere ulaşıldığında misyon da tamamlanmış olur. Kurumsal ve bireysel tüm stratejik hedefler, kurumun veya bireyin misyonunu üzerinden hazırlanmalıdır. Bu durumu sağlamak için zaman yönetiminde stratejik düşünme becerisi kazanmak da önemlidir.

Zaman yönetiminin en önemli aşaması planlamadır. Misyon ve hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu hedeflere ulaşımı sağlayan planlar yapılarak etkin zaman yönetimi kurgulanır. Planlar içerisinde stratejik hedefler kısa süreli ve uzun süreli hedefler olarak iki şekilde yer alır. Hedeflere ulaşmanın yolları da bu planlamaya bağlıdır. 

Kısa Süreli Hedefler: Uzun süreli hedeflerin belli periyotlara bölümüdür.  Altı aylık veya bir yıllık periyotlara bölünen hedefler kısa süreli hedeflerdir.

Uzun Süreli Hedefler: Genellikle beş yıla bölünen ve uzun süreleri kapsayan hedeflerdir

Zamanımızı Nasıl Kontrol Ederiz?

Zamanı kontrol edebilmenin anahtarı iyi bir zaman planlaması yapmaktır.

zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Zamanı tutmayı dene!
 • Var olan sorumluluklarımızı belirleyerek öncelik ve amaç sıralaması yapın.
 • Gereksiz hareketleri eleyin. Mümkün olduğunca zamanı görevlerinize uygun süreler eşliğinde dağıtın.
 • Haftalık ve günlük zamanınızı planlayın
 • Ekstra olaylar için alan yaratın
 • Enerjinizi pozitif ve dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösterin.
 • Engeller olacaktır. Bunları düzenleyin ve azaltmaya çalışın.

Zaman Engelleri Nelerdir, Bunları Nasıl Aşarız?

Zaman verimini olumsuz etkileyen her etmen zaman engeli olarak karşımıza çıkar. Bunlardan en önemlileri;

 • Gereksiz ayrıntılarla uğraşmak
 • Hayır diyememek size zaman kaybetirirken, hayır diyebilmek çok şey kazandırabilir.
 • Verimsiz rutin toplantılar
 • Kararsızlık
 • Yetki verememek
zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Hedef koy!
 • Dağınık düzen
 • Plansızlık ve öncelikleri belirleyememek
 • İşi yarım bırakma alışkanlığı
 • Kendini fazla işe adayarak istem dışı odaklanma
 • Acelecilik
 • Özdenetim eksikliği
 • Dikkat eksikliği
 • İş ortamından kaynaklı fiziksel sorunlar
 • Ekstra ziyaretçiler
 • İşi geciktirme olarak özetlenebilir.

Engellere Karşı Etkin Bir Zaman Yönetimi

zaman yönetimi, hedef kitle, plan, strateji, işletme
Zaman avucunun içinde onu kullanmasını iyi bil!

Etkin bir zaman yönetimi yapmamızda bize yardımcı olacak bazı ipuçları vardır. Bunlar için yapılacak sistemli her çalışma bizi daha ileriye götürecektir.

 • Her iş için ilgili sırada öncelikleri belirleyerek bir plan yapma alışkanlığı geliştirme
 • İşleri yarım bırakmamak ve ertelemekten kaçınmak
 • Ast ve üst yetki devrinin iş tanımının iyi bilgilendirmiş olması
 • Ziyaretçi ve telefon, toplantı düzenlemesi
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması

Zamanı iyi kullanma yöntemleri nelerdir?
Gün içerisinde öncelikli işleri öne almamız bize zaman kazandıracaktır. Önem ve gereksiz işlerin ayrımını yaparak asıl hakim olduğumuz görevde daha etkin olabiliriz. İşleri devredebileceğimiz bir çalışan bulmak iş düzenimizi kolaylaştırabilir.

Yoğun bir çalışma döneminde zaman nasıl daha verimli kullanılabilir?
Çalışanların yöneticilerle, personelle, müşterilerle genel görüşme yaparken belli saat dilimleri belirlemesi kişiye zaman kazandırmaktadır. Sık görüşülen departmanların işletme içerisindeki odalarının yakınlığı ortak toplantı süreçlerini kolaylaştırır. Günlük işlerin önem ve öncelik sırasının belirlenmesi diğer çalışmalarınız için sizi rahatlatır ve odak noktanızı muhafaza etmenizi sağlayan yöntemlerdendir.

Yönetsel zaman nedir?
Kişinin veya bir yöneticinin yerine getirmek üzere olduğu görevleri için kullandıkları zaman türüdür. Etkin bir zaman yönetimi yaşam kalitesini arttırır. Etkili ve verimli kullanılan her zaman kişiye alışkanlık yönetimi kazandırır.

PLANLAMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Planlama giderek büyüyen karmaşık organizasyon yapıları içerisinde belirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir. Hedeflenilen sonuca eldeki verilerle en az kaynakla, en kısa zaman içerisinde en kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Bir kurum veya bir işletmenin rekabet olsun veya olmasın pazardaki varlığını ve bilinirliliğini sürdürebilmesi için öncelikle iç kulvarda başarılı olabilmesi, değişikliklere ayak uydurabilmesi ve bunları bir plan hattında planlayarak yapabilmesi zorunlu bir olgudur.
Planlama, bireyler ve kurumlara nereye gittiklerini görme imkânı tanır. Kurumlar için stratejik planlama yapmak önemlidir. Gitmek istedikleri yere nasıl, hangi yolla, hangi aşamalardan geçerek ne kadar sürede gitmeleri gerektiğini gösteren bir sistemdir. Aynı durum başarıyı yakalamak isteyen kişilerin kariyer planlama aşamaları için de geçerlidir.

Planlama Nedir? Planlamanın Özellikleri Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Planla…

Plan zirveye giden yolda belli süreçleri içinde barındıran genel bir sürecin tamamını tanımlanırken; planlama nedir dediğimizde amaçlar ile sizi hedeflere ulaştırmanın yolları için araçların seçimi ve belirlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.

 • Planlama bugünden geleceğe olmak istenilen yere yönelik çalışmalar bütünüdür.
 • Belirlenmiş bir dönemi kapsar.
 • Faaliyetler ve aksiyon üzerinde iç içe bir uygulamadır.
 • Bir dizi karar mekanizmalarının bir araya getirilmesini sağlar.
 • İşletme içerisinde planlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır.
 • Sürekli ve geliştirilebilir olmalıdır.
 • Önceliğin eldeki kaynakların kullanımına yön verebilir nitelikte işlevsel özelliği olmalıdır.
 • Yalın ve net olmalıdır.

Planlamanın İlkeleri Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Organize et…

Planlama da bir örgüt içerisinde yer alan ilkeler üzerinden bir sistem kurulurken, planlamanın kendi içerisinde yer alan yapısal özelliklere de uygun olması gerekmektedir. Planlama ilkeleri 8 aşama ile örgüte yön verir.

 • Planlama arzusu
 • Zaman
 • Alternatif planlar
 • Rakipleri izleme ve değerlendirme
 • Esneklik
 • Haberleşme
 • Somut, nitel olma 
 • Rapor hazırlığı

Planlama Aşamaları Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Hedef Belirle…

Planlama süreci belirli aşamalardan oluşur. Aşağıdaki planlama aşamaları başarılı bir planın hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken süreci gösterir. 

 • Amaçların Saptanması
 • Olanakların Araştırılması
 • Seçeneklerin Belirlenmesi
 • En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
 • Plan Hedeflerinin Saptanması
 • Planın Denetimi

Planlamanın Yararları Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Detaylandır…
 • Planlama geleceğe yönelik harcanması gereken kaynaklar konusunda hata payını en aza indirir.
 • Sürekli değişmenin içerisinde fırsatları gösterir, tehlikelere hazırlıklı olunur. Tüm gelişimi her koşulda iyi değerlendirildiği taktirde kendileri için değerlendirebilme fırsatının önünü açar.
 • Kurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ortak çözüm ve sorumluluklar aşılar.
 • Planlama işletme yönetimi açısından sistemli düşünebilme ve karar alma alışkanlığı getirir.
 • Yönetim de birleştirici bir görevi vardır. Ayrı ayrı departmanlara sahip büyük bir şirket içerisinde bireyler tek bir amaç üzerinden bir plana sadık kaldığında tepe yöneticilerinin inandığı aynı zihin yapısıyla görevine yürür.
 • Planlama yapmak disiplin getirir. Bu süreci benimseyen tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak sistematik çalışırlar. Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını ve nasıl yaymaları gerektiğini öğrenirler.
 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi tecrübe akışı yaratır. Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler.
 • Kriz anlarında işletmeye zarar verici etkenleri belirler ve iyi bir kriz yönetimi ile önlem alınmasını sağlar.
 • Kontroller için temel standartlaşma oluşturur.
 • İspatlanmış sonuca ulaşmış her plan, gidilmesi gereken en pratik, en iyi yol haritasını bize verir.

Planlamanın Sakıncaları Nelerdir?

 • Önemli zaman ve enerji harcaması gerektirir.
 • Nitel elde edilen verilerin işlenmesi için elektronik sistemlerin kullanılması, istatistiksel yöntemlerden yararlanılmasını gerektirir. Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir. Yönetim tarafından bu planlama araçlarına eğer yabancı kalınırsa kullanım ifadeleri, açıklamalar bilinmezse ortadaki hatalar görmezden gelinip sakıncalı durum oluşturabilir.
 • Büyük yatırımlar için yapılan planlamalardaki en ufak yanlışlıklar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir.
 • Planın kapsayacağı uygun zaman yönetimi konusunda hatalar yapılabilir. Hızlı değişmelerin görüldüğü durumlarda sürekli kararlar almak gerekir. Sürekli yeni kararlar planlarda da değişikliğe yol açabilir. Gereken inceleme ve araştırma yapılmaksızın alınan kararlar planın gidişatını etkiler.
 • Plan standart bir yöntem ortaya çıkarır, değişen koşullara uyum sağlanabilmesi için belirli önlem alınmasını gerektirir.
 • Planlamanın en önemli sakıncalarından biri plan uygulayıcı çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini köreltmesidir. Plan belli bir sistem içinde kalanların yaratıcılığını azaltır.

Planlama yapmak eğer doğru yöntemler uygulanırsa başarı için iyi bir rehber oluşturur. Bu sebeple planlama yapmadan önce planlama nedir ve nasıl uygulanması gerekir iyice kavranmalı; sonrasında plan yapmaya başlanmalıdır. 

Plan ve planlama nedir?
Plan bir işi yaparken izlenilen yoldur. Planlama ise, bir amaç doğrultusunda küçük hedefler belirleyerek asıl istenilene bizi ulaştıracak araçların seçimidir. Planlama yapılırken önce yapılacak işler belirlenir.

Planlama yapmanın yararları nelerdir?
Yöneticilerin dikkatini amaca yöneltir. Personelin çalışmalarını belli bir amaca yoğunlaştırır. Zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önleyerek kaliteli çalışılmasına zemin hazırlar.

Planlama yapmanın dünü, bugünü ve yarını nedir?
Planlama dün için nerede olduğumuzu geride ne bıraktığımızı gösterir. Bugün için yöneticinin bugünkü işinden fazla, varması gereken noktaya odaklanması içinde bulunduğu bugünkü durumu ihmale yol açacak ve planlamanın performansını düşürecektir. Yarın için; Bugünden başlayarak aşama aşama tüm koşullar değerlendirerek yarın için elimizde ispatlanmış bir yol haritası görevi görür.

30 SANİYE ASANSÖR KONUŞMASI İLE KENDİNİ TANIT

Bir kişinin 30-60 saniye arası kendini yabancı birine pratik ve net ifadeler kullanarak ikna edebilecek şekilde gerçekleştirdiği kısa sunuma asansör konuşması adı verilmektedir. Belli bir yükseklikten asansöre binilip zemine doğru indiğimizi düşünerek yapılan bu yolculuk asansör yolculuğu olarak adlandırılır.

En fazla bir dakika süren bu kısa yolculuğun amacı asansörde ilk kez karşılaştığımızı düşündüğümüz birinin o süre esnasında ilgisini çekmek, hatırda kalmak ve zamanı belirlenmiş bir görüşme fırsatı yaratabilmeyi deneyimlemektir

Etkili bir Asansör Konuşması Kişiye Ne Sağlar?

İyi bir asansör konuşmasının belli kalıplar çerçevesinde ilerlemesi gerekir. Asansör konuşması kişiye özeldir. Bu nedenle ilk başlangıç cümlesinin spesifik olması, akılda kalıcılığı sağlar. En fazla bir dakika süren bu kısa yolculuğun amacı asansörde ilk kez karşılaştığımızı düşündüğümüz birinin o süre esnasında ilgisini çekmek, hatırda kalmak ve zamanı belirlenmiş bir görüşme fırsatı yaratabilmeyi deneyimlemektir.

30 saniye kuralı

İlk tanışma veya tanıştırılma, bir toplantının ilk açılış cümlesi, beklenmedik bir misafir ile karşılaşma anındaki tepki kişinin kendi kişisel reklamını yaptığı kısa sürelerden oluşur. Bu gibi durumlara önceden hazırlanmak ve sorulabilecek sorulara etkin cevaplar verebilmek belli bir hazırlık gerektirir. Kendimizi tanıtırken özensiz oluşturulmuş bir cümle ardından oluşabilecek bir konuşma sürecinin etkisini de düşürür. Kişiye profesyonel bir iş bağlantısı sağlamaz.

Güçlü Bir Asansör Konuşması Nasıl Oluşturulur?

 •  Bir asansör yolculuğu hayali gibi hazırlanacağınız sunumunuz 30- 60 saniye arasında kendinize ait bir fikri özetleyebilmelidir.
 •  Konuşmanız anlaşılır nitelikte olmalıdır.
 • İşinizi temsil eden, özel teknik kelimeleri ikinci bir görüşme fırsatını kaçırmamak için kullanmamak gerekir.
 • Etkili ve güçlü kelimeler karşınızdaki insanın zihninde akılda kalmanızı sağlar. Bunun için görsel imgeler oluşturacak kelimeler kullanabilirsiniz.
 • Bir Ürün veya Hizmet üzerine çalışıyor ve iş fikrinizle ilgili bilgi vermek için bu sunumu yapmak istiyorsanız iş fikrinizle ilgili bir problemi ve çözümü olmaması halinde karşılaşılacak sorunu hikayelendirerek sunumunuza yerleştirebilirsiniz.
 • Sunumunuz konuşmayı aktaracağınız kişiye özel olmalıdır. Eğer birbirinden farklı projeler yürütüyor ve farklı paydaşlardan oluşan bir iş çevreniz varsa tanıtımınız genel olmamalıdır.
 • Sizi hatırlatmalıdır.
 • Başarılı bir asansör sunumu tek bir sonuç hedefler. Sizi dinleyenlerin sizin hakkınızda ne düşünmesini istiyor ve nasıl bir bağlantı sağlanmayı düşünüyorsanız vereceğiniz mesaj aynı şekilde tek ve net olmalıdır.
asansör konuşması,başarı,beden dili,etkili iletişim,iletişim
Ben kimim? Ne yaparım?

Etkili Bir Asansör Konuşmasına Nasıl Hazırlanabiliriz?

 • Öncelikle ne iş yaptığımızı en az 20 farklı şekilde kurgulamalıyız. İşimizle ilgili pozisyonun gereklilikleri ve tecrübelerimizi alt alta yazmak farklı ifadelerle işimizi nasıl tanımlayabildiğimizi görmemizi sağlayacaktır. Keskin ifadeler kullanarak ciddi, eğlenceli, saygılı, tuhaf farklı karakterlere kelimeleri büründürerek kendinizi kendinize anlatmaya başlayın.
 • Kendiniz veya işiniz ile ilgili neler yaptığınızı anlatan kısa bir hikaye yazın. Kelimeleriniz dinleyicilerin zihninde bir resim oluşturmalıdır. Eğer oluşturamıyorsanız bağlaç veya bağlayıcı kelimeler kullanın. Yazarak çalıştığınız bu aşamada hikayeniz uzun olabilir. Üzerine çalıştıkça cümlelerinizi kısaltabilirsiniz.
 • Eğer işinizle ilgili bir hedefiniz varsa ulaşmak istediğiniz her ne ise size yardımcı olacak, karşı tarafı harekete geçireceğini düşündüğünüz 20 adet eylem cümlesi yazın. Bunu soruya çevirin ve cevap verin.
 • Prova sırasında sesinizi kaydedin. Süre kısıtlamasına uymaya çalışın ve ses kaydınız ile sunumunuzu tekrar edin.
 • Hikayenizin hedefinize olan uyumunu sağlayana kadar devam ettirin, gereksiz tüm kelimeleri sunum listenizden çıkartın.
 • İdeal seviyenin 30 saniye olduğunu bilmek koşuluyla en fazla 60 saniyeyi aşmayacak bir arada bulunmaya özen gösterin.
 • Çevrenize hazırladığınız bu bilgileri sunun ve sunumunuz hakkında bilgi toplayın. Kendi ifadelerinizin herkes tarafından anlaşılabilirliğinden emin olun.
 • Bu konuşmanızı hayatınızın bir parçası yapın. Son versiyonunu her gün tekrar edin ve yaşamınıza uyarlayın. İlerleyen zamanlar içerisinde güncelleyin.

1 – Asansör Konuşması Nedir?

İlk kez karşılaştığımızı düşündüğümüz birinin kısa bir süre içerisinde ilgisini çekmek, hatırda kalmak ve zamanı belirlenmiş bir görüşme fırsatı yaratabilmeyi deneyimlemek olarak tanımlanır. En fazla bir dakika süren bu konuşma bir asansör yolculuğa benzetildiği için adını buradan almıştır. Pratik ve net ifade kalıpları kullanarak kişi kendini karşı tarafa tanıtır.

2 – Etkili bir Asansör Konuşması Nasıl yapılır?

İyi bir asansör konuşması için ilk cümlenizi özgün bir şekilde siz belirlemelisiniz. Söylemleriniz karşı tarafın ilgisini çekmeli ve akılda kalıcı olmalıdır. Satmak istediğiniz ürün veya hizmetin detaylı bilgilendirmesi için size iş görüşmesi fırsatı yaratır.

3 – Hangi önemli 3 bilgiyi kullanarak etkin bir asansör konuşması oluşturabilirim?

 • Asansör konuşması yapacağım kişi tiplerini belirler -bir genel müdür, benimle yaşıt bir meslektaş, bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı çok sevdiğim yaşça büyük bir sektör duayeni- farklı konuşma hazırlıklarına başlayabilirim.
 • Karşı taraf üzerinde akılda kalıcılığımı arttırabilmek için amacımı anlatırım.
 • İstediğim hedefe ulaşabilmek için karşı taraftı harekete geçirmeyi sağlayıcı bir kapanış yaparım.

HEDEF BELİRLEME İLE İRADE GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMAK

Hedeflerinize ulaşmak için zihinsel olarak güçlü olmamız gerekir. İnsan olarak muhteşem bir kabiliyetimiz var. Karmaşık problemleri çözebilir yeni olasılıklar hayal edebilir ve karmaşık becerileri öğrenebiliriz. Fakat çoğumuz zamanımızı sürekli aynı zihinsel aktiviteleri yaparak sürdürüyoruz ve beyin gücümüzü zayıflatıyoruz. 

İrade Gücü Nedir?

İrade gücü cesaret, zihinsel dayanıklılık ve kararlılığın bir birleşimidir. Bu güç öğrenilip güçlendirilebilir. İrade gücü ile mücadele edebilir ve irade kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Zihinsel sınırlarımızı zorlamak, zorlayıcı, rahatsız edici ve yorucu geliyor. Karar verme ve özgür irade gücü bizi ele geçiren ve kendimize hükmetmemizi sağlayan bir güç.

hedef
karar ver

Daha fazlasını yapma, daha fazla başarı elde etme ve yeteneklerinde ortalamanın üstünde olmak ve aynılıktan sıyrılmak irade gücünü gösterir. Peki, irade ile sağlığımızı, mutluluğumuzu, verimliliğimizi geliştirmenin formülü nedir? Bunun için hayatınızda sizin için önemli olan en az 3 farklı irade hedefi düşününüz.

 • Daha fazla ne yapmak istiyorsun?
 • Daha az ne yapmak istersin?
 • Hangi uzun vadeli hedefe doğru çalışıyorsunuz?
 • Tüm bu isteklerinle nasıl başa çıkıyorsun?
 • En çok nerelerde pes edersiniz?
 • En sık ne zaman pes ediyorsun?
 • İrade gücünüzü en çok tüketen şey nedir?

Tüm bu sorulara cevap verirken ve irade gücünüzü arttırmak için kendiniz hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Size bir işi yaparken engel olan zihinsel tuzakları, alışkanlıklarınızı öğrenmelisiniz ve gerektiğinde nasıl hayır demeyi öğrenmemiz gerekmektedir.

İradenizi Güçlendirin

Vazgeçmeye veya pes etmeye hazır olduğunuzda, istediğiniz gücünüzü düşünün. Bu düşünce mevcut aktivitenizi uzun vadeli bir hedef veya değere bağladığınızda size biraz daha ileriye götürmek üzere motivasyon verebilmektedir. 

İrade gücünü arttırmanın yolu var mı?

İrade gücünüzü arttırmanın önemli bir yolu nasıl daha üretken olunacağını öğrenmek, şimdi hemen başlamak ve geleceğimizi şekillendirmektir.

Gelecekte kendimizi farklı insanlar gibi düşünüyoruz. Gelecekte kendimizin, bugünün kendilerinin idare edemediklerini yapmasını bekleyerek onları idealleştiririz. ”- Dr. McGonigal

Hedefi Belirlemek 

Araştırmalar hedef belirleyen insanların daha başarılı olduğunu söyler. Ancak tüm hedefler eşit yaratılmamıştır. Düzgün bir şekilde kurulmamış olan hedefler ters etkiye sahip olabilir.

Hedef çarkı nedir?

Hedef belirleme ve gerçekleştirme konusunda öncelikle kendinizi bireysel olarak nasıl hareket ettiğinizi ölçeklendirmeniz gerekmektedir. Buna hedef çarkı adı verilmektedir.

hedef

Sonuçları elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri, süreci veya yöntemleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki sorulara benzer yanıtlar yaratabilirsiniz.

 • İş: İşiniz, kariyeriniz veya işinizin etkinliği ve başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Arkadaşlar: Sosyal hayatın nasıl?
 • Aile: Kişisel ilişkilerin nasıl? Eşiniz veya eşiniz?
 • Kişisel Tutkular: Kişisel tutku projeleriniz, hobileriniz veya sizi karşılayan eğlenceli aktiviteleriniz var mı?
 • Maneviyat: İnancınız, zihinsel sağlığınız nasıl?
 • Sağlık: Fiziksel sağlığınızdan memnun musunuz?
 • İş: İş çabalarını arttır, daha fazla insana ulaşabilmeye odaklan.
 • Arkadaşlar: Arkadaşlarına daha düzenli zaman ayır. Bir hafta sonu eğlencesi planla.
 • Aile: Aileni daha sık gör ve bağlantı kurmak için zaman yarat.
 • Kişisel Tutkular: Tutkun olduğun bir konuda örneğin okumaya daha nasıl fazla zaman yaratacağını düşün, Arkadaşlardan 10 kitap önerisini al.
 • Maneviyat: Zihinsel alan yaratmak için meditasyon yapmaya başla veya tek başına yürüyüşe çık.
 • Sağlık: Daha fazla yeme- içmene nasıl dikkat edeceğini belirle, dayanıklılığınızı arttırmak için egzersiz programlarına katıl.

Bu gibi birçok hedeflerimize ilk başladığımızda iyimser ve umut dolu oluruz fakat karşımızda daima bizi bu tutumumuzda alıkoyan ve yapmak istediklerimizi engelleyenler bulunacaktır.

 • Hangi kısıtlamalar, hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırıyor?
 • Hangi davranışlar hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırıyor?
 • Hedeflerinize ulaşmanızı kim zorlaştırıyor?

Engelleyicilerimizin ne olduğunu bildiğimiz zaman, onların etrafında hedeflerimizi planlamak için çalışabiliriz. Belirlediğimiz her hedef irade ve motivasyonumuz ile etkinleşecektir.