Kategori arşivi: Sosyal Medya

TURİZM İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ETKİSİ

Sosyal medyada kontrolün içerik oluşturan kişi ve kurum adına ait olması, işletme ile ilgili olumlu ve olumsuz içeriklerin hızlı bir şekilde etkileşimi açısından önemlidir. Bu nedenle sosyal medya etkileşimi çift yönlüdür. Sosyal medya işletme hakkında bilgi verir, görüş sunar ve gündem oluşturmaya teşvik eder. Öncü ve yenilikçi anlayışın hızla yayılmasını sağlar.

Otelcilik Sektörü Potansiyel Müşterileriyle Nasıl İletişime Geçer?

Günümüzde küçükten büyüğe birçok kurum kendini potansiyel müşterine tanıtmak ve onlarla iletişime geçmek için sosyal medyadan yararlanır. İşletme hizmetlerini tanıtır, müşterilerin yorumlarına cevap verir, onlara promosyon hizmet sunar. Çoğu İnsan çoğunlukla tatil başta olmak üzere herhangi bir yere iş dolayısıyla bulunduğu şehirde kendine uygun konaklama hizmeti almak istediğinde oteller hakkında araştırma yapar, edindiği izlenimlere göre tatil planlarını oluşturmaya başlar.

Bu araştırmayı yaparken de çevrimiçi kaynakları tercih eder. En başta otellerin kendi web siteleri ile birlikte, sosyal medya mecraları, müşteri memnuniyet yorumlarının yapıldığı platformlar, şikayet paylaşım siteleri çokça ziyaret edilir.Mobil internet kullanımlarının artması ve tüketicilerin sosyal medyada eskisinden daha fazla vakit geçirmesi sosyal medyayı ek bir iletişim ve satış kanalı haline getirmiştir.

Konaklama işletmeleri facebook sosyal ağını hangi amaçlarla kullanır?

The 2012 uluslararası iş ve yönetim konferansında bir sosyal medya kanalında yapılabilecekler adına Assenov Ilian ve Naina Khurana şu notları paylaşır.

● Özel Fiyat Teklifleri Duyurmak: promosyon, indirim, son dakika teklifleri

● “Hayran Kitlesi” İçin Özel Fiyat Duyuruları: sadık müşterilerine özel fiyat teklifi ile sosyal medya görünürlülüğünü arttırmak

● Rekabet: Farkındalık yaratma, marka algısı yaratarak hatırlanmayı kolaylaştırmak

● Otelin Tanıtımını Yapmak: Otel konforunu paylaşmak

● Anket Uygulamaları: Müşteri istek ve ihtiyaçlarını öğrenmek

● Etkinlik Duyurusu: hedef kitlesi için etkinlikler düzenlemek

● Rezervasyon: Facebook üzerinden otel rezervasyonu yapılmasına olanak sağlamak

● Son Haberleri Duyurmak: Facebook müşterilerine otel ile ilgili en son haberleri duyurmak ve sektörde hızlı bir etki bırakmak.

Turizmde Sosyal Medya İletişiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Turizm işletmelerinin sosyal medyada doğru uyguladığında hizmetleri başarıya ulaşır. Bunun için bir takım püf noktalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

● Uygun Mecra: Hangi sosyal medya ortamında bulunulmasını gerektiği en önemli kararlardandır. Hizmetlerinizi tercih edecek potansiyel misafirlerin hangi sosyal ağları yoğun olarak kullandığının tespit edilmesi gerekir. Bu tespit sonrası uygunluğu düşünülen kanalda hesap açılması doğru bir karardır.

● İçerik Girişi: İşletmenin sosyal medyada bulunma amacına uygun doğru ve güncel içerik paylaşımı yapılmalıdır. Beğenilmiş olan bir bilgi mutlaka paylaşılarak takipçinin kendi çevresine yayılacaktır. Bu olumlu durumu ayakta tutmalı, işletmeyi yansıtmayan içeri paylaşımları yapılmamalıdır.

● Hesap Yönetimi: İşletmenin sosyal medya hesaplarının kim tarafından yönetileceği belirlenmeli. Herhangi bir personelin insifiyatine bırakılmamalıdır. Sosyal medyada başa gelebilecek olumuz bir durum online ortamda kurumun itibarını zedeleyebilir. Bu konuda teknik bilgi ve donanımları tam olan, bu alanda çalışabilecek uzman kişilerle çalışılmalıdır.

● Etkileşim: Sosyal medya üzerinden iletilecek herhangi bir soru, sorun veya şikayetlere kalıplaşmış cümleler verilmemeli, kişiye uygun cevaplar yazılmalıdır. Takipçi kitlesinin her an otel misafiri olabileceği düşünülmeli olumsuz, gerçeği yansıtmayan, kışkırtıcı mesaj ve yorumlardan kaçınılmalıdır. Bu sadeye ilişki düzeyini uzun soluklu yerine getirmiş oluruz.  

● Promosyon: Kendine uygun sosyal medya kanalı seçen turizm işletmesi yeni takipçi kazanmak veya mevcut kitlesini korumak için bir takım pazarlama taktiklerini dijital olarak yönetebilir. Özel bir indirim oranının belirtilmesi, yeni hizmetlerden indirimli tarihlerde takipçilerin yararlanma önceliği gibi…

● Ölçme: İşletme, paylaştığı sosyal medya kanalındaki içeriklerin ne kadar ilgi gördüğünü mutlaka ölçmesi gerekir. Bu işlem farklı türde paylaşım yapılan içerik çeşitliği arasındaki farkın rakamsal boyutunu kişiye gösterir.

Turizmde Sosyal Medya İletişiminde Önemli Noktalar Nelerdir?

Sosyal medyada doğru uyguladığında işletmeyi başarıya ulaşır. Bunun için birtakım noktalarına dikkat edilmelidir. Kanal uygunluğu, hesap yönetimi, iletişim, ödüllendirme, ölçme, samimiyet dozu, ölçme değerlendirme bilgilerine sahip olunmalıdır.

Sosyal Medya İletişiminin Olumlu Yönü Nedir?

Dijital ortamda anında, hızlı ve pratik hedef kitleye kolay erişim sağlanır. İşletmenin tüketici üzerindemarkalama algısını arttırır. Doğru bir strateji belirlendiğinde uzun vadede ilişki kurdurur. İmkanlar dahilinde geleneksel kitle iletişim unsurlarına göre daha uygun bütçe ile reklama para harcatır.

Sosyal Medya İletişiminin Olumsuz Yönü Nedir?

Yeni fırsatlar ve aynı zamanda da beraberinde de yeni tehditler de getirebilmektedir. Fark edilmeden paylaşılan kontrolsüz içerik, uygunsuz üslup, gerçeği yansıtmayan haber birçok olumsuz yorumun alınmasına yol açar. İşletmenin itibarının kolaylıkla zedelenmesini ve büyük kitlelerce bu durumun anında yayılmasını beraberinde getirir. Özellikle sezonluk çalışan otel ve seyahat işletmelerinin sezon sonrası da paylaşımlarına devam etmesi kendi marka bilinirliliği açısından daha yararlıdır.

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SAVAŞLARI

Teknolojinin gelişimiyle birlikte iletişim dahil tüm geleneksel iş yapış tekniğimiz alışkanlıklarımız da dahil olmak üzere yer değiştirmiştir. İnternetle birlikte giderek gelişen yeni medya ve internet teknolojileri geleneksel medya olarak tanımlanan klasik iletişim yöntemlerine karşı üstünlük sağlamıştır.

Geleneksel medya olarak konumlandırdığımız sistemler internetin kendi sürecinden kaynaklanan güncellenebilirlik, karşılıklı etkileşim, düşük maliyet, hız gibi avantajlarla beraber bu rekabetçi üstünlük açısından güç kaybetmeye başlamıştır.

Yeni Medya Nedir?

Yeni medya internet ve internet teknolojisiyle beraber gelen dijital dönüşüm bilgiye erişmede kolaylık ve hız sağlar. Farklı iletişim yolları açar ve sosyal paylaşım ağları ile hayatımız içerisinde yer edinir. Yeni medya nedir kavramının en basit tanımı her yeni çıkan teknolojiyle birlikte aynı zamanda bir önceki teknolojiler için de geliştirilen yeni yöntemlerdir diyebiliriz.

yeni medya, yeni medya nedir, geleneksel medya, teknoloji çağı, iletişim teknolojileri, internet haberciliği

Yeni yöntemlere e-book, internet gazeteleri, video haberler, dijital animasyonlar, dijital radyolar, 3D sinema fimleri örnek verilebilir.

Medyanın Tarihsel Süreci

15. yüzyılda Gutenberg‟in matbaayı keşfetmesi, 19. Yüzyılda fotoğraf teknolojisinini gelişimi ile bilginin dağıtılabilme olanağı bize bu teknolojinin içinde aktif olabilme imkanı tanımaktadır. Matbaa ve fotoğraf ile yaşanan medya devrimi kendi kültürünü doğurmuştur. Yeni medya çağı ile de kendi medya kültürünü yaratmaya devam edecektir.

Yeni medyanın getirdiği kültür, eski teknolojilerin kültürünü değiştirmekte ve onların yerini de almaktadır. Yeni iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılan bu çağ aslında tüm altyapısını eskinin üzerine yeniden inşa etmektedir. Gelişen bilgisayar, internet ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan her yenilik kullanıcıların zamandan ve lokasyondan bağımsız bir şekilde interaktif etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır.

yeni medya, yeni medya nedir, geleneksel medya, teknoloji çağı, iletişim teknolojileri, internet haberciliği

Tüm bu olayların meydana geldiği sanal medya ortamı yeni medya olarak tanımlanabilmektedir. “Yeni” olarak belirtilen iletişim için verilen mesaj değil, o iletişimin sunulduğu ortamdır.

Yeni Medya Düzeni ile Neler Değişti?

İnternet ve iletişim teknolojileriyle birlikte dönüşen yeni dünya düzeni medya alanında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Geleneksel medya yöntemlerinin üzerine konumlandırdığımız medya, 2000‟li yılların başından itibaren hayatımıza giren internetle birlikte hızlı kendini yenilemeye başlamıştır.

21. yüzyılın iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılmasındaki en temel etkenlerin başında internet ve internetle birlikte oluşan iletişim teknolojileri gelmektedir. Bu iletişim teknolojileri her geçen gün bir diğerinin üzerinde ilerleme kaydetmektedir. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde tüm genel alışkanlıklarımız, beklentilerimiz dışına çıkılarak, gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçları ile ilgili bakışımız farklı bir boyuta doğru geçiş yapmıştır. Bir yandan edinilmiş alışkanlıkların terk edinimi zor olsa da yeni medyanın pratik, hızlı ve güncellenebilir oluşu bize dönüşümümüz de yoğun bir bilgi yeniliğini bize sunarak süreci hızlandırmıştır.

yeni medya, yeni medya nedir, geleneksel medya, teknoloji çağı, iletişim teknolojileri, internet haberciliği

Hayatımıza giren akıllı telefonlarla birlikte özellikle 3G teknolojisi ile sağlanılan özellikler, başına “e‟ harfini koyarak yaptığımız alışverişler, internet arama motorları, sosyal medya olarak adlandırılan paylaşım siteleri, kullanıcı tarafından oluşturulan forumlar, her türlü fikir ve görüşün paylaşıldığı bloglar, gazetecilik kavramının da yeniden sorgulanmasına sebep olmuştur. İnternet haberciliği kavramı ve haber siteleri, özgür ansiklopedi adı verilen Wikipedia ile  görüntü ve video paylaşım sitesi YouTube yeni medya türleri olarak kendine yer bulmuştur.

Yeni medya nedir?

Yeni medya, sosyal medya, sosyal ağlar, e harfi ile başlayan dijital uygulamalar gibi onlarcasını birçok kavramın temelini internet oluşturmaktadır. İnternetin altyapısının oluşturduğu yeni medya ve iletişim teknolojileri eski tüm iletişim düzenini ve alışkanlıklarını dönüştürmüş ve bambaşka bir dünyayı ortaya çıkarmıştır. Farklı iletişim yolları sunmuş ve sosyal paylaşım ağları ile hayatımız içerisinde interaktif yer edinimi sağlamıştır.

Yeni medya kavramı ortaya çıkış nedeni nedir?

Tarih boyunca insanlar ve toplumlar arasında mesajlaşmalar olmuştur. En ilkel mağara duvarları yazılarından günümüz teknolojisi ile anında iletilen bilgiye kadar taşınan her mesajdaki temel amaç bilgiyi bir yerden bir yere ulaştırmaktır. Bilginin taşınması günümüz de yeni ortamlar adı verdiğimiz farklı mecralar ile taşınmasından ötürü yeni medya kavramı ortaya çıkmıştır.

Geleneksel medya ve yeni medya arasındaki fark nedir?

Geleneksel medya yazılı ve görsel basında gazete, televizyon ve radyo, dergilerde iletişim tek yönlüdür. Yeni medya araçları olarak tanımlanan internet teknolojilerin de ise hedef kitle ile karşılıklı etkileşim vardır. Bu etkileşim bir konu veya olay ile ilgili bir bilgiyi çok farklı şekillere dönüştürme gücüne sahiptir.

SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İLETİŞİM

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sosyal ağlar farklı birçok iletişim yöntemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Friendster, Flickr, Facebook, Friendfeed, Instagram, Snapchat, YouTube gibi birçok hali hazırda olan ağlar kullanıcıların ne yaptığını öğrenmek, çektikleri fotoğrafları ve videoları paylaşmak üzere öne çıkmıştır. Kullanıcılar bu platformlarda geleneksel medyadan edindikleri bilgilerle yetinmeyip kendi içeriğini oluşturmaya başladı. Bu durum kurumlar açısından alışılmışın dışında iletişim yöntemlerinin gelişmesini bir gereksinim haline getirdi.  

Sosyal Ağlar ve Reklam Hizmeti

Günümüzde sosyal ağın bir parçası olan kullanıcıların ürettiği içerik, sosyal medyanın temelini oluşturmaktadır.Türkiye’deki sosyal ağ kullanıcı sayısının gittikçe büyümesi sosyal meydanın gücünü gözler önüne sermektedir. Bu alanda gerçekleşen her olayın geleneksel medyaya oranla daha hızlı yayılımını Birlikte deneyimliyoruz. Olumlu veya olumsuz her söylemin yarattığı sonuçları birlikte yaşıyoruz. Bu aşamada yine en iyi tanıtım temelinin sosyal ağ içerisinde reklam alanında gerçekleştiği söylenebilir.

Reklam ajansları dijital alanlara daha iyi hizmet verebilmek için yeniden yapılanma sürecine girmiş sadece dijital kanallara hizmet veren dijital ajanslar kurulmuştur. Yine bu ajanlarla birlikte sosyal medya da hayata geçirilen etkileşimli reklam kurguları hazırlanmıştır. Dijital kanallarda çalışmaların bir anda hızlanmasına rağmen kurumlarsatış ve pazarlama bütçelerine önem verirken sosyal medya iletişimi arka plana attılar. Kurumsal iletişimin en önemli boyutunun dijital platformlardaki sosyal ağlar üzerinden geçtiğini unuttular. Önemsemediler.

kurumsal kimlik, kurumsal iletişim, online itibar, sosyal medya, itibar yönetimi,
İletişim de kal!

Sosyal Medya İletişimi Nedir?

Kurumlar tarafından sosyal medyada var olmak demek ilgili sosyal ağlarda o alana uygun bir kurum kimliği oluşturup, içerik üretip, kullanıcıları takip ettirmek gibi algılanmakta. Ama bilinmelidir ki sosyal ağların hepsi sunduğu imkanlar kadar riskleri de içinde barındırır. İşletmeniz hakkındaki pozitif bir etki sizi ne kadar büyütürse hakkınızda çıkan en ufak olumsuz eleştirinin de yayılabileceği unutulmamalıdır.

Nedir ki ulaşmak istediğiniz fakat tanımadığınız bir kişiye ancak 6 farklı kişi ile ulaşabilirsiniz. Bunu yaptığımız işe uyarladığımızda en az altı kişiye olumlu veya olumsuz şekilde ulaşabilmemiz ve bunun her ne sebeple olursa olsun birleşik oranda arttığının sonucuna varabilmemiz mümkün.

Kurumsal Bir İşletme Hesabı Nasıl Yönetilmeli?

Bir kuruma ait sosyal medya hesabı sosyal medya da aktif olan herhangi bir çalışan kişi veya kişiler aracılığıyla değil, iletişim ve dijital alanda deneyimli ekiplerce yönetilmesi gerekmektedir.

 • Sosyal medya adı altında yapılan iletişim, kurumun iletişim stratejilerine uygun olmalıdır.
 • Uzun dönemli bir takvim düzeni planlanmalıdır.
kurumsal kimlik, kurumsal iletişim, online itibar, sosyal medya,
Sosyal medya da planlı ol!.
 • Planlama öncesinde geçmişe yönelik bir araştırma yapılarak kurumun iletişim adına neler yaptığı hazırlanmalı, bu bilgiler doğrultusunda uygun bir sosyal medya iletişim planı hazırlanmalıdır.
 • Kuruma ait kurumu temsil eden sosyal medya platformlarına özgü kurumsal kimlik çalışmaları oluşturulmalıdır. Sosyal medyada var olmak isteyen kurumlar aktif yer alarak alabilmelidir, tüketicileri ile doğrudan iletişim halinde olacakları işi bilen ve hesabı doğru gözeten kurum temsilcileri bulundurulmalıdır.
 • Sosyal ağların tümünde kullanıcılar bulundukları platformda olumlu olumsuz yaşanan her konuyu paylaşmak ister bu yüzden sosyal medya iyi takip edilmelidir. Eğer kurum içerisinde bir ekip yoksa profesyonel hizmet veren ajanslardan ilgili destek alınabilir.

Her bir sosyal medya platformu tüm yönlendirmelere açık birer ağ grubudur. Kurum, iletişim stratejisi ile uyumlu projeleri hayata geçirdiğinde; sosyal ağlarda sürekli gündem konusu haline gelmesi mümkündür. Kendine ait bir sosyal medya sesi oluşturamıyorsa iletişim itibarı sekteye uğrar. Bu sebeple dijital bir alanda deneyimi olmayan bir kurumun tüm bu çalışmaları kendi bünyesinde yapması mümkün değildir. Kurumlar sosyal medyadaki iletişimlerini planlarken; iletişime kurumsal ve dijital yönden bakabilmeyi öğrenmelidir. İşi büyütmenin ve itibarı korumanın en önemli ve özel geçidinin sosyal medya olduğu bilinmelidir.

ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ YAP, HAYATTA KAL

Modern tüketicinin satın alma kararı vermeden önce sıklıkla yaptığı davranışlardan biri ilgilendiği ürün veya hizmetle ilgili araştırmalar yapmak ve çevrimiçi yorumları okumaktır. Dijital müşteriler tarafından yapılan müşteri incelemelerine bakıldığında olumlu izlenimlerin bir markaya olan güveni arttırdığı, olumsuz değerlendirmelerin ise hedef kitleyle birlikte potansiyel müşterileri dahi etkileyerek markaya olan güveni kaybettirebileceği bilinmektedir.

Müşterilerinizin sizin hakkınızda söyledikleri sözler güçlüdür. Geleneksel dünyada ağızdan ağıza pazarlama yoluyla tanıtımı yapılan her bilgi dijital ortamda yerini yazışmalara, yorumlara bırakmıştır. Dijital ortamda şirketinizi analiz eden sadece şirket sahibi değildir. Arama motorları da şirketleri izlemektedir.

Düzgün Bir Medya Yönetimi

Online olmak yetmez, onu çalıştırmalısın!

Günümüzde birçok internet kullanıcısının tercih ettiği Google kendi üzerinde daima geliştirdiği algoritması ile sizi işletmeyi veya bir markayı hakkınızda yazılan her kötü inceleme için bir adım geriye düşürür. Rakiplerinizi ise olumlu öneriler aldıkları zaman onları bir üst sırada taşıyarak ödüllendirir. İnternet üzerinde daha görünür hale getirir. Müşteri incelemelerinin Google’ın yerel sıralamada en güçlü ikinci faktör olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple şirketler online itibar yönetimi görevinin üzerinde yoğunlaşarak çevrimiçi ve sosyal medya arasında kendini kendine has sözcüklerle konuşturmanın yollarını aramaktadır.

Doğru bir yazılım ve uygun bir medya yönetimi ile en iyi performans gösteren markalar arasında olabilirsiniz. Fakat olası küçük krizleri bile göz ardı etmemelisiniz. Dijital dünya içinde bulundurduğu farklı birçok sosyal medya kanallarıyla istenilen kitleye anında ulaşabileceğiniz en büyük halka açık mekanlardır. Bu nedenle buradaki her online görüş kendi içinde değer taşımaktadır. Bir markanın başarısı içerisinde halk’a verilen imajın algılanma şekli ve çevrimiçi itibarı çok önemlidir. Peki bunu nasıl sağlarız?

Dijital PR Yönetimi

Çevrimiçi itibar olarak da adlandırılan Dijital PR, bir kurumu, bir insanı veya bir markayı online platformda yönetmektir. Ve onu herkes tarafından bilinir hale getirmek için birçok yöntemin bir arada kullanılmasından oluşur. Geleneksel halkla ilişkiler anlayışından farklı ve tekniktir. Marka ve itibar yönetimi açısından tek bir PR yaklaşımı yeterli değildir. İşini iyi yapmak isteyen her marka, geleneksel ve dijital kanalları iç içe kullanarak birbirini desteklemeli, halkla ilişkiler işleyişinin işletmenin marka iletişimi koparılmayacak şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.

Dijital PR, birçok online kanalı bir arada kullanır. Sadece SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) odaklanmak yetmez. Yer alınan sosyal platformlarda, içerik, video ve fotoğraf paylaşım sitelerinde, haber sitelerinde okuyucu yorumlarında, bloglarda adınızın (markanız veya şirketiniz) internette geçtiği her yerde profesyonel yönetim zorunluluğu gerektirir. Forumlar, tartışma kanalları, olası kapalı gruplarda markanız adına konuşulan her sözcük sizi internette temsil etme görevi üstlenir. Etkili ve doğru bir yönetimle elde edilen sonuçlar daima markayı bir üst sıraya taşır. Müşteriler için daha çok görünür hale getirir.

Dijital PR Ne için Çalışır?

 • Tüketiciler ile anında bire bir bağlantı kurulmasını sağlar, Daha profesyonel ilişkiler için sürekli farklı deneyimler kurgular.
 • Yeni bir ürünün çıkış hikayesini anlatırken daha ürün piyasaya çıkmadan tüketiciyle uygun bağ oluşturur.
 • İşletme için değerli belli bir sosyal sorumluluk projesinin daha büyük kitlelerce duyulmasını sağlar.
 • Geleneksel PR’ı da içerisine ekleyerek online kulvarda sürekliliği sağlar
 • İnternet arama motorları içinde ilgili ürün ya da hizmet veya bir marka, bir kurum aratıldığında direk ilgili mecrada görünür
 • Herhangi bir olumsuzluğun yayılmasını engellemek üzere sistem kurarak markaya gelebilecek zedeleyici davranışları indirger, sosyal medya ve SEO üzerindeki olumsuz imajı olumluya çevirebilmek için teknik düzenlemeler yapar.
 • Dinler, bilgiyi toplar, düzenler ve yeniden yarar.

 • Dijital PR,
 • Halkla İlişkiler,
 • İletişim,
 • İmaj,
 • Yönetim,
 • Sosyal Medya,
 • İtibar Yönetimi

sosyal medya kanallarında kişisel marka

Kişisel marka tıpkı bir şirketi, firmayı, kurumu temsil eden; kurumsal sürdürülebilirlik adına yapılmış belli stratejilere sahip pazarlama planı gibi oluşturularak yapılan sistematik ve özgün kendi yönetim şeklimizdir. Kişisel marka yönetimi görünüm, davranış ve iletişim ile başlar ve bulunduğu ortama uyum sağlamalıdır. Nerede, nasıl, davranacağımızı belirler ona göre duygu ve düşüncelerimizle kendimizi ele veririz. Olumlu veya olumsuz algı yaratmak kendimizi ne kadar iyi tanıdığımız ve karşı tarafa ne şekilde tanımladığımız kadardır. 

Online varlığımızı güncel ve bize daha yararlı olacak şekilde tutmanın zamanı gelmedi mi?

Sen kimsin?

Günümüzde birini tanımak için ona direk soru sorma devresinin kaldığı şu günlerde dijital bir platformda nasıl göründüğün seni ele veriyor. 

Sen O’sun.

Kendini hiç Google’ladın mı? Nasıl görünüyorsun? Her sabah uyandığında belki de yüzünü yıkamadan baktığın ekran da sen aslında kimsin? Hayat, bir devinim halinde. Uyandığında gerçek hayatına özen gösterdiğin kadar sanal dünyanda yarattığın kişiye de önem vermenin zamanı gelmedi mi?

Sabah telefonu eline aldığına senden habersiz sayfana resim yükleyen ya da içerik paylaşan yok ama ordasın. Daha uyanamamışsın, alarm çalmış iki kere kapatmışsın, uyku mahmurluğu varken bile üzerinde, belki de aslında seni yansıtmayan ama orada olmaktan zevk duyduğun dijital kendinle uyanıyorsun. Kendi profilinin içerisinde 5 sene önceki aynı olmayan onları artık kabul etmediğin fikirlerin, duruşun, bakışın ile hala ordasın. Çevren değiştiğini hissediyor ama beyaz ekrana yeni sen ile ilgili bilgiler girmedikçe arama motorları hala eski seni gösteriyor.

Kendi online markamızı yaratabilmemiz için bir ünlü ya da sanatçı olmak gerekmiyor ama insanlara iyi bir izlenim verebilmek adına bulunduğun uygun platfomlar da kişisel itibarımızı korumak ve bizim elimizde.

Tüm Sosyal medya hesaplarınızı yeniden düzenleyerek başlayabilirsin!

İçeriklerin neler?

Seni şimdi rahatsız eden geçmişte paylaştığın rahatsızlık verdiğini düşündüğün paylaşım veya videoları profilinden kaldırabilirsin.

Kimlerle iletişim halinde olmayı belirlemek senin elinde. Bazı sosyal medya kanallarında arkadaş seçimini bizler yapıyoruz. İçerik paylaşmak  istemediğimiz takipçiler olduğunda bize bildirilen profilleri sayfamıza düştüğü an, profilini gözlemleyip sayfamızda kalmasını sağlamak da yine bizim elimizde. Bu sayede ulaşmak istediğiniz kitleye daha rahat ulaşabilirsiniz. Seçtiğiniz kategoride takipçi listesi oluşturabilirsiniz.

Sosyal medyada tutarlı içerikler oluşturmalısınız.

Paylaştığınız ya da yazdığınız her içerik sizi o platformda belirttiğiniz şekilde temsil edecektir. O platforma uygun ve sizin o platforma uygun yanınızı temsil edecek içerik oluşturmalısınız. Toplumun görmek istediği bir içerik paylaşabilmeli, güncel dünyaya uygun olmalı ve kitlelerle uygun dozda müzakere yaparak yorumlarınızla yarattığınız marka aynı ölçüde olmasına özen göstermelisiniz.

Eğer bireysel değil de şirket iseniz olmak istediğiniz platformlarda kendi hesabınız ile ilgili aynı kategoride içeriklerle aynı seviyede olduğuna dikkat etmelisiniz.

Network kurmalısınız.

Hangi alana yönelik çalışmalar yapıyorsanız o alana ait toplulukları, grupları takip etmeli, forumlara katılmalı, belli bir konuda çözüm önerileri sunmalı size katılmalarını ve sizin ilerlemenizi sağlayacaktır.

Özgün olmalısınız.

Sayfanız sadece size ait olmalı, samimi ve gerçek görünümünüzü korumalısınız. Her ilişkide olduğu gibi online dünyada benlik bilincinize özen göstermelisiniz.

Video içerikler ile markanıza, kariyerinize, duygu ve düşüncelerinize renk katabilirsiniz. Bu sayede kullandığınız her farklı ton sizin kişiliğinizi yansıtacak ve online görünme alanınızı oluşturacaktır. Sosyal medya kişisel marka yöneticiliği kişinin amaçları ve değerlerini yansıttığı iç dünyasını dışa profesyonelce sunma biçimidir. Bulunduğu alanda beklentiyi karşılamalı ve beklentiye cevap vermelidir.

Geleneksel hayatta işyerimizdeki imajımız iş dışı yaşantımız ile de büyük önem kazanmış ve online dünyada yansıttığımız imaj ile aynı doğrultuda ilerlemeyi gerektirmektedir. Markanız bulunduğunuz platformlarda o mecranın kurallarına uygun sizin ses tonunuz ilebir şeyler anlatmalıdır.

Yaygın kullanılan Sosyal Medya Kanallarına Yönelik Temel Öneriler

Burası bizim dijital alanımız

Blog yazın. Başarılı olduğunuz sizi anlatan bir konu hakkında içerik üretin.

 • Slideshare: Profesyonel olduğunuz alan ile ilgili sunumlar hazırlayın.
 • Facebook: Genel de aile ve arkadaş çevresinin paylaşıldığı bu platforma uygun, güncel hayatta sizi anlatan paylaşımlarla 1-2 içerik ile ulaşabilirsiniz.
 • Twitter: Mesajlarınızı kısaltmanın yollarını öğrenmenizi sağlayacak en pratik yok. Güncel hayatı yakalayın, fikirlerinizi paylaşın çok fazla retweet yapmaktan kaçının.
 • Tumblr: Twitter-Blog karışımı bu site diğer diğer sosyal ağlara anında bağlantı aktarımı ile ünlü. Orada gelecek SEN ile ilgili fikirlerinizi geliştirmek için kullanabilir, gelecek yıllardaki gelişiminize yön vermek için bu kanalı kullanabilirsiniz.
 • Linkedin: İş dünyasında vizyonunuzu geliştirecek network saplayacak bu platformda mutlaka yer alın. Bağlantı kuracağınız ve onların paylaştığı içeriklerden öğreneceğiniz her şeyin yaptığınız iş ile aynı alanda  olduğuna dikkat edin. Belli uzmanlık alanlarına yoğunlaşın.
 • Youtube: Video sitesidir. İçeriklerinizi ne şekilde paylaşacağınızın listesini çıkartın. Paylaşım mı, yapıyorsunuz size ait bir kanal mı kurdunuz? Ayrımınıza göre Müzik, dizi, eğitim. İçeriklerinizi kategorize ederek yayınlayın.
 • Google +: En çok arama yaptığımız Google’ın sosyal medya platformu. Marka olabilmek adına burayı kullanmanız arama sonuçlarında bir üst seviyede görünmenizi sağlayacaktır.
 • Pinterest, İnstagram:  Fotoğraf siteleri olarak yola çıkan bu sitelerde fotoğraf koyma amacı dışında görsel araştırma yapabilmek ve ne şekilde görünür olabileceğimizi planlamak son zamanların en kullanılır platformlarından biri.

Profesyonel duruşu güçlü kılma, farklılık ve farkındalık yaratma, özenli dış görünüm, sizi yansıtan giyim, bakımlı olma, olumlu beden dili ile oluşturulan her içerik sizi de online dünya da marka gösteren isim ve soy isminizle görünür kılacak, yıllar geçtikçe istenilen şekilde arama sayfalarında ve sosyal medya kanallarına birikim yapmanıza olanak sağlayacaktır.

 • Sosyal Medya,
 • kişisel marka,
 • marka,
 • marka yönetimi,
 • markalaşma