BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA VE MARKA

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA VE MARKA

Bütünleşik pazarlama iletişimi, anlatılmak istenileni, farklı kanallarda farklı iletişim türleriyle tek bir mesaj altında birleştirme görevini sağlar. Bütünleşik pazarlama tüm alanlar dahilinde verilmek istenen mesajı belli bir plan ekseninde uzun döneme yayarak kurgular. Geleneksel açıdan değerlendirildiğinde bütünleşik pazarlama etmenlerinin her bir birimi kendi içinde iletişimini ayrı ayrı oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış kendi bünyesindeki iletişimi bütünleşik pazarlama iletişiminde bir araya getirerek sinerji yaratmaya başlamış ve bir ürün ya da markanın imajı ve değer üzerine odaklanılmasına yol gösterici olmuştur.

Bütünleşik pazarlama iletişimi tüketicilerle tutarlı, sadık ve kuvvetli marka ilişkileri yaratabilmek ve bunların güçlü bir biçimde sürdürülmesini sağlamak için strateji ve kampanyalar yaratmaya çalışır. Tüketicilerin marka ile olan ilişkilerinde güveni sağlamaya çalışır.

entegre ol!

Marka iletişiminin 4 başlık altında incelenmesi:

Marka İletişimi ve Reklam

Pazarlamacılar ve reklamcılar tüketiciye vaat edilen bir marka imajını yaratmak ve güçlendirmek için belli reklam süreçlerini öğrenmek durumundadır. Bir markanın dikkat çekiciliği yapılan reklam çalışmalarının bir ürünüdür.

Bir marka iletişimi için reklam;

  • Markanın tüketici üzerinde yarattığı değerin bilinmesini sağlar
  • Tüketiciye sunulan hizmet kalitesini ön plana çıkararak tek bir marka imajının geliştirilmesine seçenektir
  • Geliştirilen imajı ikna edici iletişim reklam çalışmaları ile destekler
  • Marka algısını etkileyecek reklam çalışmalarının geliştirilmesi üzerine çabalar
analiz et!

Marka İletişimi ve Halkla İlişkiler

Günümüzde pazarlamanın beşinci P’si olarak gösterilen Halkla ilişkiler (Public Relations) marka faaliyetlerinin yoğun bir şekilde destekleyicisidir.

Marka yaratmak müşteri üzerinde olumlu bir imajın yaratılmasıdır. Olumlu imaj yaratma da en büyük görevi halkla ilişkiler birimi üstlenir. Halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde hedef kitleler belirlenir ve marka yaratma çalışmalarını birlikte yürütülür. 

Marka İletişimi ve Kişisel Satış

Kişisel satış, tutundurma araçlarının en önemlilerinden biridir. İşletme içerisinde satıcı ve alıcı arasında kurulan faaliyetler dizisidir. Pazarlama hedeflerine ulaşmak için karşılıklı iletişim yolu ile yaratılan ilişkinin uzun dönem amaçlanarak geliştirilir. Kişisel satış etki ve tepki üzerine kurulu bir iletişimdir. Marka yaratma ve markanın tutundurma sürecinde kişisel satış elemanının konuşması, giyim tarzı, beden dilinin etkin bir şekilde kullanımı önemlidir. 

Marka İletişimi ve Fiyatlandırma

Fiyat marka için önemli bir promosyon aracıdır. Fakat dikkatli bir kullanım gerektirir. Markanın değerini düşürdüğü hissedilen noktalarda kullanılmamalıdır. “Bazı ürünler fiyat düşüklüğü nedeniyle tercih edilebilinir. Bazı ürünler ise parfüm, kozmetik gibi pahalı fiyatlar dahilinde tercih edilir. En önemli unsur reklam tarafından tüketiciye duyurulan ürün fiyatının uygunluğunu hissettirmedir. Fiyat diğer seçenekler arasından sıyrılarak tüketiciyi ikna etme konusunda önem kazandırır.       

ulaşılabilirliği etken kıl!.

Marka iletişimi nedir?

Marka iletişimi işletmelerin pazarlama stratejileri ile doğrudan bağlantılıdır. İşletmeler marka iletişimi uygulamalarını pazarlama stratejileri üzerinden gerçekleştirmektedir. Pazarlamanın 4P’si olarak bilinen dört temel unsur ele alınarak ürün-hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurmaya yönelik kararlar üzerine marka iletişim çalışmaları hayata geçmektedir.

Marka iletişimin de bütünleşik pazarlamaya neden ihtiyaç vardır?

Çağdaş pazarlama anlayışı içinde marka iletişimi her bir uzmanlığın tek tek, birbirinden bağımsız profesyonel bir biçimde yerine getirilmesiyle birlikte aynı zamanda tek bir elden koordine edilmiş ve bütünleştirici bir yapı üzerine iletişim yönetimi benimser. Halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış gibi uzmanlık alanlarında gerçekleşen tüm çabalar bütünleşik pazarlama yönetimi içinde birleşerek marka iletişimini destekler niteliktedir.

Marka iletişimi ile bütünleşik pazarlama iletişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bütünleşik pazarlama iletişimi pazarlama karmasının promosyon unsuru kapsamında yer alan uzmanlıklara ilişkin çabalardır.  Markaya yönelik verilmek istenen iletişim mesajlarının hedef kitlelere aktarımı üzerine çalışır. Bu sebeple marka iletişimi; halkla ilişkiler, reklam, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama içinde kullanılacak iletişim türünde ürün fiyat ve dağıtıma yönelik tüm kararları bütüncül açıdan ele alan bir düzen içinde ilerler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s